تاریخچه عمل زیبایی بینی

جراحی ترمیمی بینی ، برای اولین بار در هند باستان به وجود آمد . در آن زمان از این جراحی برای بازسازی بینی هایی که برای مجازات بریده می شدند استفاده گردید . مسلمانان نیز در صدر اسلام و در دوران حیات نبی مکرم اسلام (ص) با گرایش پروتز در علم پزشکی آشنا بوده و در موارد لزوم حتی عمل زیبایی بینی انجام می داده اند.

یوهان دی افن باخ ( ۱۷۹۲-۱۸۴۷ ) و ژاک ژوزف از پیشگامان عمل زیبایی بینی به روش های مدرن بودند