Archive

Post archive page

جراحی زیبایی و پلاستیک بینی

جراحان زیبایی، بینی را به بخش های متفاوت آناتومیک تقسیم می کنند و بر اساس این زیر مجموعه ها اصلاحات خود را انجام می دهند . شناخت کامل این زیر مجموعه ها برای پزشکان بسیار مهم است زیرا باید بر اساس ویژگی های این زیر مجموعه ها تصمیم بگیرند که از چه غضروفی برای ترمیم آن استفاده کنند و یا چه تکنیکی را برای رفع این نا هنجاری به کار برند.از نظر زیبایی شناسی استانداردهایی برای تناسبات بینی وجود دارد…

ادامه مطلب

عوامل موثر در نتیجه جراحی بینی

روشهاهای سنتی  وقدیمی  جراحی زیبایی بینی تقریبا کنار گذاشته شده اند , زیرا هدف این جراحیها شفای بیمار بود ولی در عصر حاضر اغلب جراحیهای زیبایی بینی , برای زیباتر نشان دادن بینی در چهره بیمار انجام میشود و هدف از جراحی زیبایی بینی باید فقط ترمیم عیوب بینی و متناسب کردن آن با چهره بیمار باشد در بیماران رینوپلاستی ترمیم عیوب بینی ودر بیماران رویژن بازگرداندن بینی طبیعی بعد از عمل ناموفق قبلی انجام میشود . نتیجه جراحی بینی…

ادامه مطلب