Archive

Post archive page

عوارض عمل زیبایی گوش

تصمیم برای عمل زیبایی گوش بسیار فردی بوده و شما باید تصمیم بگیرید که فوائد عمل منطبق با اهداف شما هست و آیا مخاطرات و عوارض احتمالی عمل زیبایی گوش برای شما قابل پذیرش است ؟ جراح پلاستیک شما و یا پرسنل درمانی جزئیات مخاطرات همراه با عمل زیبایی گوش را برای شما توضیح خواهند داد از شما خواسته می شود که برگه رضایت را امضاء نمائید که نشان می دهد شما نوع عمل جراحی خود ، گزینه های دیگر…

ادامه مطلب

عمل جراحی زیبایی گوش

هر روز افراد بسیاری با استفاده از عملهای مختلف زیبایی اعتماد به نفس بیشتری پیدا كرده و از زندگی خود لذت بیشتری می‌برند.  بدیهی است میزان سودمندی چنین عملی برای شما، جزء مواردی است كه یک جراح با کمک روانپزشک به آن پی خواهد برد. حتما شما هم كودكانی را دیده‌اید كه لاله هر دو گوششان و در موارد نادری لاله یك گوششان برجسته تر ازمعمول است.  این دفورمیتی كه جنبه ارثی دارد تاثیری بر روی میزان شنوایی ندارد ولی…

ادامه مطلب