Archive

Post archive page

آیا جراحی بینی عوارض دارد؟

بافت مردگی در پوست بعد از استفاده از جراحی باز در جراحی بینی باز، یک عارضه نایاب ولی محتمل مبنی بر بافت موردگی در فلپ وجو دارد. خوشبختانه در صورتی که جراحی بینی اولیه از نوع باز بوده باشد این عارضه در جراحی ثانویه محتمل نیست زیرا پوست شرایط لازم برای این جراحی را بدست آورده. دلایل زیادی برای این عارضه وجود دارد: استعمال دخانیات، گسترش ناکافی پوست به علت زخم و یا آسیب ناشی از جراحی بینی قبلی، کمبود…

ادامه مطلب

عوارض عمل زیبایی بینی

هر عمل جراحی ممکن است عوارضی را به دنبال داشته باشد. عمل زیبایی بینی نیز از این قاعده مستثنا نیست و ممکن که که با عوارضی همراه باشد که البته مهارت و تجربه ی یک جراح خوب می تواند این عوارض را بسیار کاهش دهد وحتی به صفر برساند و بالعکس اگر این کار توسط پزشکی انجام شود که مهارت و دقت کافی نداشته باشد می تواند به عوارض بیشتری منجر شود. بنابراین اگر می خواهید پس از جراحی یک…

ادامه مطلب