Archive

Post archive page

عوارض کم شنوایی

شنوایی بر آورده كننده بسیاری  از نیاز های ماست. شنوایی اساس ارتباط كلامی است. ما نه تنها كلمات را می شنویم بلكه با شنیدن تفاوت های جزئی در صداها، معنی دقیق گفتار را می فهمیم و درك می كنیم. علاوه بر این شنوایی برای درك و لذت بردن از صداهایی مانند موسیقی و یافتن جهت صداها برای ما مفید است. برای مثال وقتی وسیله نقلیه ای به ما نزدیك می شود، قبل از آنكه آن را ببینیم، صدایش را شنیده…

ادامه مطلب

کم شنوایی بزرگسالان

حدود پنج تا شش میلیون نفر در ایران (20 تا 25 میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا) در جاتی از کم شنوایی بزرگسالان دارند. اغلب کم شنوایی در بزرگسالان اتفاق می افتد. تنها یك میلیون از این افراد زیر 18 سال هستند. کم شنوایی بزرگسالان می تواند خفیف، متوسط، شدید یا كامل باشد. این حالت می تواند نشانه آسیب به گوش خارجی، گوش میانی، گوش داخلی یا عصب شنوایی باشد. گوش خارجی شامل گوش قابل مشاهده و كانال گوش است.…

ادامه مطلب