Archive

Post archive page

از بین بردن ورم و کبودی بینی بعد از جراحی

- پس از جراحی بینی (رینوپلاستی) به منظور کاهش تورم بینی و کبودی اطراف چشم ها باید در زمان استراحت سر و گردن بالاتر از تنه قرار گیرد. - در ٧٢ساعت ابتدایی  بعد از جراحی،از یخ خرد شده یا ماسکهای یخی آماده استفاده نمایید تا تورم بینی و کبودی بینی کاهش یابند. توجه داشته باشید که روی گچ بینی فشار وارد نکنید. ادامه ورم بعد از ٤٨ ساعت اول طبیعی است . تورم بینی در ٤٨ -٧٢ ساعت اول به…

ادامه مطلب