Archive

Post archive page

عمل لوزه‌ها و مراقبت های بعد ازعمل

برای انجام عمل جراحی لوزه ها روش‌های مختلفی وجود دارد که از شایع‌ترین آنها می توان به استفاده از جراحی معمول لوزه ها،استفاده از لیزر و امواج رادیویی جهت درمان بیماری های لوزه اشاره نمود.  باید توجه نمود که لیزر به عنوان یک ابزار جراحی در عمل لوزه ها به کار می‌رود و استفاده از آن به این معنی نیست که شخص بدون انجام عمل جراحی لوزه مورد معالجه قرار می‌گیرد. استفاده از لیزر به پزشک این امکان را می دهد…

ادامه مطلب