علایم پولیپ‌ها کدامند؟

پولیپ بینی بیماری التهابی با علت ناشناخته است.  تقریبا ۳۰٪ از بیماران مبتلا به پولیپ بینی بعلت  آلرژی های زیست محیطی است.شیوع پولیپ های بینی در کودکان مبتلا به فیبروز کیستیک و افراد مبتلا به حساسیت بیش از حد آسپرین افزایش یافته است

بیمار ممکن است یک یا چند مورد از این علایم را داشته باشد:

احساس گرفتگی و پری در بینی

وجود ترشحات بینی که ممکن است چرکی و یا غیر چرکی باشند

وجود ترشحات پشت حلق که