Archive

Post archive page

اثرات زیان آور دخانیات و داروهای رایج بر جراحی زیبایی بینی

 اثرات زیان آور دخانیات و داروهای رایج بر جراحی زیبایی بینی : سیگار کشیدن و برخی داروهای رایج تجویز شده یا بدون نسخه ی پزشک ممکن است مانع دست یابی به نتایج ایده آل جراحی زیبایی بینی  شوند. پیش از انجام هر عملی باید به جراح خود اطلاعات کاملی از عادت کنونی سیگار کشیدن و فهرست داروها دهید  و رعایت دستور پزشک کمک خواهد کرد از کسب بهترین نتیجه ی ممکن، مطمئن شوید. تاثیر سیگار کشیدن بر جراحی زیبایی بینی:…

ادامه مطلب