Archive

Post archive page

عمل ترمیمی (ثانویه) بینی

اولین اعمال جراحی ترمیمی بر روی بینی حدود 50 سال قبل از میلاد مسیح در هندوستان انجام می گرفت که به صورت بازسازی بینی منهدم شده بود ، در آن سالها بریدن اعضای بدن یک نوع مجازات به حساب می آمد و بخصوص بریدن بینی متداول بود به همین جهت بازسازی بینی ضرورت پیدا می کرد . این عمل ساختن مجدد بینی منهدم شده در اوائل قرن نوزدهم در اروپا متداول شد. پس بنابراین جراحی ترمیمی، جراحی است که برای…

ادامه مطلب

عمل ترمیمی بینی و لزوم انجام آن

همیشه بازگشت فرم بینی پس از جراحی زیبایی دلیل برعمل جراحی ناموفق نیست و ممکن است به علل دیگری باشد که چندان ارتباطی با استانداردهای زیبایی ندارد. عمل جراحی پلاستیک بینی یا راینوپلاستی ممکن است ناموفق باشد که در این صورت پزشک موظف است عمل ترمیمی برای رفع آن نقص انجام دهد این نقص ممکن است شامل اختلال تنفسی و یا اختلال در ظاهر باشد. ممکن است بیمار احساس کند که دلیل نارضایتی او از نتیجه عمل در اثر رعایت…

ادامه مطلب