Archive

Post archive page

رینوپلاستی

رینوپلاستی  یا  جراحی زیبایی بینی در لغت از دو کلمه رینو و پلاست ی تشکیل شده است. رینو به معنای بینی و پلاستی به معنای اصلاح یا زیبا کردن است. این عمل بینی قدمت تاریخی زیادی دارد. در حدود 2000 سال قبل افراد زیادی در هندوستان محکوم به مجازات قطع بینی می شدند. در آن زمان برای اصلاح این مشکل از صمغ وموم استفاده می کردند. در آغاز قرن 19 یک افسر بریتانیائی این روش را از هندیان آموخت و…

ادامه مطلب