Archive

Post archive page

جراحی بلفاروپلاستی و مراقبت های بعد از آن

جراحی بلفاروپلاستي برشها درجراحی  بلفاروپلاستی در  پلک بالا  ، در شيار بالاي هر چشم داده مي شوند. عضله، چربي و پوست اضافه برداشته مي شود و با بخيه هاي ظريف، برشها بسته مي شوند. اثر به جا مانده از برشهای جراحی بلفاروپلاستی ، معمولا به صورت يک خط نازک، در شيار پلک محو مي شود. به منظور خارج کردن بافت چربي اضافه موجود در زير چشمها در جراحی بلفاروپلاستی ، برشها را مي توان در داخل قسمت صورتي رنگ پلک…

ادامه مطلب