Archive

Post archive page

رینوپلاستی (جراحی بینی)

بسیاری از جوانان اظهار می كنند كه در زندگیشان از شكل بینی خودشان رضایت نداشته اند ودر نهایت برای جراحی بینی یا رینوپلاستی مراجعه كرده اند . چنانچه وضعیت عمومی و سلامتی فرد خوب باشد هیچ وقت برای جراحی بینی دیر نیست . دراین موارد معمولا رینوپلاستی (جراحی بینی) همراه با سایر اعمال زیبایی صورت مثل كشیدن پوست صورت و … .. به طور همزمان انجام می گیرد. مراحل رینوپلاستی (جراحی بینی) در ویزیت اولیه شما تمام موارد لازم در…

ادامه مطلب