Archive

Post archive page

افسردگی بعد از عمل بینی

یک نکته مهم در انتخاب کاندید های متقاضی عمل زیبایی بینی که باید به آن توجه کرد، بيماران دچار وسواس، ايده‌آل طلب و غيرمنطقي بدترين افراد براي انجام رينوپلاستی هستند. رينوپلاستي تغيير مدل بینی به همراه تغيير و زيبايي ظاهري آن است که بيشتر زنان جوان و سپس مردان متقاضي انجام آن هستند. اگر اين عمل با جراحی و انحراف بينی همراه باشد سپتورينوپلاستي نام دارد. در عمل زیبایی بینی می توان بیماران را در سه گروه  دسته‌بندي کرد.  گروه…

ادامه مطلب

عمل پره‌های بینی

متناسب و کوچک کردن پره‌های بینی در عمل زیبایی بینی بر اساس تقاضای مراجعه‌کنندگان صورت می‌گیرد. در حقیقت اگر پره‌های بینی فردی بزرگ باشد و نیاز به کوچک کردن پره‌های بینی وجود داشته باشد، برش‌هایی کنار پره بینی فرد ایجاد می‌شود و با تکنیک خاصی کوچک کردن پره‌های بینی صورت می‌گیرد. اجرای تکنیک کوچک کردن پره‌های بینی به دانش و تجربه جراح بستگی زیادی دارد. هرچه جراح مهارت و تجربه بیشتری داشته باشد و با تمرکز زیاد این بخش از…

ادامه مطلب