Archive

Post archive page

بعد از عمل لوزه چه کنیم ؟

مهمترین مسئله برای بعد از عمل لوزه ، درد محل جراحی لوزه است که با دادن مسکن این مسئله بهبود می یابد. در بچه ها با توجه به شکننده بودن بافت لوزه ها دستکاری حین عمل لوزه کمتر خواهد بود و به طبع درد بعد از عمل لوزه نیز کم می باشد و اکثراً از درد شکایت ندارند اما در بالغین با توجه به سفت بودن لوزه ها معمولاً از درد بعد از عمل لوزه شکایت دارند. برای کاهش درد…

ادامه مطلب

مراقبت های بعد از عمل جراحی لوزه

لطفا نكات زیر را بدقت مطالعه نموده و با پیگیری دقیق آنها نتیجه مطلوب تری از عمل جراحی لوزه خود بدست آورید. 1. درد محل عمل جراحی لوزه از یك تا 15 روز ممكن است ادامه داشته باشد. جهت كاهش سریعتر درد ناشی از عمل جراحی لوزه از شستشوی حلق با سرم شستشو و مصرف مسكن كه توسط پزشك تجویز شده, استفاده نمایید. 2. درد محل جراحی لوزه ها ممكن است در گوش احساس شود. در صورت بروز درد گوشها…

ادامه مطلب

جراحی لوزه سوم و مراقبت های بعد از آن

قبل از عمل جراحی لوزه سوم از بیمار آزمایش خون بعمل خواهد آمد. روز عمل بیمار ناشتا خواهد بود. عمل جراحی لوزه سوم حدود نیم ساعت بطول می انجامد. بیمار یک شب در بیمارستان بستری و تحت درمان و مراقبت قرار می گیرد. بعد از عمل جراحی لوزه سوم ممکن است فرد دچار درد و خونریزی می‌شود. از آنجایی که لوزه سوم در مسیر راه تنفسی و بلع غذا هستند ممکن است که شخص با هر بلع و یا تنفس…

ادامه مطلب

عمل لوزه‌ها و مراقبت های بعد ازعمل

برای انجام عمل جراحی لوزه ها روش‌های مختلفی وجود دارد که از شایع‌ترین آنها می توان به استفاده از جراحی معمول لوزه ها،استفاده از لیزر و امواج رادیویی جهت درمان بیماری های لوزه اشاره نمود.  باید توجه نمود که لیزر به عنوان یک ابزار جراحی در عمل لوزه ها به کار می‌رود و استفاده از آن به این معنی نیست که شخص بدون انجام عمل جراحی لوزه مورد معالجه قرار می‌گیرد. استفاده از لیزر به پزشک این امکان را می دهد…

ادامه مطلب