Archive

Post archive page

اصول مراقبت های عمل زیبایی بینی

زیبایی در عمل زیبایی بینی یک بینی زیبا اگرچه به خودی خود هم می تواند جذاب باشد ولی بیشتر از آن باعث بارز شدن بقیه زیبایی های صورت می گردد . که با عمل زیبایی بینی دقیق و با توجه به آنالیز زیبایی صورت و بینی و اصول و قوانین آن ، بینی متناسب با هر صورت حاصل می گردد که زیبایی دوچندان صورت را به ارمغان می آورد . مسائل تنفسی در عمل زیبایی بینی ـ اگر بیمار از…

ادامه مطلب