Archive

Post archive page

بیماری های گوش

بسیاری از بیماریهای طبی مثل مواردی كه در زیر لیست شده است، می تواند سلامت شنوائی را تحت تاثیر قرار دهد. درمان این موارد و سایر علل كاهش شنوائی، اغلب سبب بهبود یا بازگشت شنوائی می شود. بعضی از موارد اگر به موقع تشخیص داده نشده و درمان نشوند منجر به اختلالات غیر قابل برگشت کاهش شنوائی یا كری می شوند. اگر فكر می كنید كه خود یا خانواده شما مشکل شنوائی دارید، با مراجعه به پزشك، از وضعیت شنوایی…

ادامه مطلب

نکات بهداشتی در مورد گوش

گوش ها اندام شنوایی بدن هستند که وظیفه دریافت صداهای محیط و حفظ تعادل را بر عهده دارند و اختلال و بیماری در هر یک از قسمت های بیرونی، میانی و داخلی گوش می تواند سبب افت شنوایی خفیف تا ناشنوایی کامل شود، بنابراین برای این که گوش سالم داشته باشید، شناخت ساختمان گوش به شما کمک خواهد کرد . ساختمان گوش 1- گوش بیرونی یا خارجی: كه خود شامل لاله گوش و مجرای شنوایی است. لاله گوش جمع آوری…

ادامه مطلب