Archive

Post archive page

عمل پولیپ بینی

درمان پولیپ بینی: هدف از درمان پولیپ بینی  عبارت است از کاهش اندازه و یا تعداد پولیپ های بینی میباشد . داروها و جراحی برای درمان پولیپ بینی   به کار می روند، اما درمان پولیپ بینی  موقتی هستند، زیرا پولیپ های بینی  بعد از درمان، دوباره می توانند تشکیل شوند. داروهای مصرفی برای درمان پولیپ بینی : - اسپری کورتیکواستروئید بینی برای کاهش التهاب و درمان پولیپ بینی  . - کورتیکواستروئید خوراکی ممکن است به تنهایی و یا همراه با…

ادامه مطلب

روشهای جراحی پولیپ بینی

داروهای درمانی پولیپ بینی - اسپری کورتیکواستروئید بینی برای کاهش التهاب - کورتیکواستروئید خوراکی ممکن است به تنهایی و یا همراه با اسپری کورتیکواستروئید تجویز شود. - کورتیکواستروئید تزریقی که مستقیما به پولیپ ها تزریق می شود. - آنتی هیستامین برای درمان آلرژی - آنتی بیوتیک برای درمان عفونت های مزمن  جراحی پولیپ بینی اگر درمان های بالا موفقیت آمیز نبود، پزشک جراحی را توصیه می کند. جراحی به دو روش انجام می شود:  پولیپ اکتومی پولیپ های کوچک بینی…

ادامه مطلب