چگونگی تغذیه بعد از عمل جراحی بینی

در ۳-۲ ساعت اول بعد از خروج از اطاق عمل نباید چیزی بخورید.

پس از آن در صورت عدم تهوع و استفراغ تا ۲ ساعت بعدی مختصری آب و با قاشق بنوشید.

بعد از آن و تا ۲۴ ساعت فقط مایعات مصرف کنید. از روز بعد عمل به مدت دوهفته رژیم غذائی معمولی شامل غذاهای نرم داشته باشید . در این مدت از مصرف غذاها و مواد خوراکی سفت که نیاز به جویدن زیاد دارند ( مثل سیب یا هویج) خودداری فرمائید.