Archive

Post archive page

درمان سینوزیت با عمل جراحی

درمان سینوزیت با عمل جراحی : سینوزیت هم درمان می‌شود یكی از روش‌های موجود درمان سینوزیت ، جراحی تحت بیهوشی با استفاده از اندوسكوپ ولیزر سرد است. در این روش  درمان سینوزیت  كه جراحی به صورت بسته انجام می‌شود از لیزر سرد استفاده می‌كنند. لیزر سرد دارای طول موج 600 تا 1000 هرتز است و امواج مادون قرمز و قرمز را شامل می‌شود. در این روش درمان سینوزیت  نور قرمز روی بینی ونور مادون قرمز روی  سینوس‌ها   ودرون حفره بینی…

ادامه مطلب