Archive

Post archive page

عوارض عمل بینی

هیچ عمل جراحی بینی (رینوپلاستی) صددر صد ایده آل و بدون عیب نخواهد بود. اما می توان میزان رضایت فرد را از جراحی که انجام داده است، با کاهش عوارض آن، افزایش داد. کاهش عوارض جراحی زیبایی بینی با انتخاب یک جراح یینی خوب، با تجربه و ماهر امکان پذیر است. به طور کلی میتوان گفت که عوارض عمل جراحی بینی (رینو پلاستی) ناچیز است ولی این عوارض میتواند قابل توجه باشد. شایع ترین عارضه ای که بیماران بعد از…

ادامه مطلب

کاهش عوارض عمل زیبایی بینی

انجام هر عملي ريسك‌هاي مخصوص به خود را دارد. اما در صورتي كه تمام شرايط استاندارد به دقت رعايت شود، ريسك اين جراحي را مي‌توان به ميزاني بسيار كمتر از ريسك يك مسافرت جاده‌اي رساند. بديهي است که جراحی بینی نیز از این قاعده مستثنی نیست و ريسك جراحي در شرايط غيراستاندارد و توسط پزشک غیر ماهر آنچنان بالا است كه پذيرش انجام آن را كاملا غيرمنطقي مي‌كند. جراحي بيني در صورتي كه درست توسط پزشك متخصص انجام نشود مي‌تواند…

ادامه مطلب