Archive

Post archive page

تشخیص کم شنوایی

شناخت سیستم شنوایی حدود 800 میلیون نفر در سراسر دنیا به درجاتی از كم شنوایی مبتلا هستند حدود 50 % از این افراد نسبت به كم شنوایی خود آگاهی ندارند. آمار نشان می دهد كه یك فرد كم شنوا قبل از هر اقدامی برای شنوایی خود به طور متوسط 10 سال صبر می كند. این در حالی است كه وجود اختلال در سیستم شنوایی به راحتی می تواند فرد را به ورطه گوشه گیری و انزوا بكشاند. بنابراین افزایش آگاهی…

ادامه مطلب