Archive

Post archive page

کم شنوایی انتقالی

کاهش حساسیت شنوایی ناشی از ناهمجاری های گوش خارجی و یا گوش میانی که باعث اختلال در مسیر انتقالی انرژی صوتی گوش خارجی تا حلزون گوش داخلی می شود و به نام کم شنوایی انتقالی یا هدایتی (CHL) معروف است. در کم شنوایی انتقالی نتایج رادیوگرام بدین صورت بدست می آید. آستانه های راه استخوانی (BC) در حد طبیعی آستانه های راه هوایی (AC) غیر طبیعی و حداقل جدایی برابر یا بیشتر از ۱۰dB علائم اگرچه امکان ندارد یک سری…

ادامه مطلب

کم شنوایی گوش

انواع کم شنوایی گوش را می‌توان با استناد به این سه مورد توضیح داد: الف) آناتومی و فیزیولوژی ب) نتایج آزمون ادیومتری (شنوایی‌سنجی) ج) نشانه‌های فرد بیمار به عبارت دیگر کم شنوایی گوش همراه با برخی تغییرات در عملکرد فیزیکی سیستم شنوایی است، توانایی پردازش صوت را در فرد متاثر می‌کند و فرد را با اختلالاتی در ارتباط روبرو می‌سازد. کم شنوایی گوش را می‌توان در 3 نوع کم‌شنوایی انتقالی، حسی عصبی و آمیخته تقسیم نمود. امواج صدا پس از…

ادامه مطلب