Archive

Post archive page

تومورهای بینی و سینوس(استئوما)

تومور استئوما يک تومور استخواني خوش خيم و شايع در بيني و سينوسهاي پارانازال است. تنها در صورتي که وجود تومور استخواني استئوما بینی و سینوس در ظاهر بيني بيمار مبتلا به تومور بینی و سینوس تغيير شکل ايجاد کرده باشد نياز به برداشت احساس مي‌شود در غيراين صورت توده‌های استئوما بینی و سینوس، خوش خيم هستند و هيچ گونه علائمي ايجاد نمي‌کنند و نياز به عمل جراحي ندارند. علائم تومورهاي استئوما بینی و سینوس اکثر تومورهاي استئوما بینی و سینوس…

ادامه مطلب