آسیب شنوایی

گوش خارجی و میانی صوت را انتقال می هند. گوش داخلی آن را دریافت می کند. اگر چنانچه آسیبی در گوش خارجی یا میانی وجود داشته باشد، افت شنوایی انتقالی رخ می دهد. اگر آسیب شنوایی در گوش داخلی به وجود بیاید، افت شنوایی عصبی یا حسی عصبی ایجاد می شود. چنانچه آسیب شنوایی هم در گوش داخلی و هم در گوش میانی ایجاد شود، ترکیبی از آسیب انتقالی و حسی عصبی را باعث می شود.

درنیمه دوم قرن بیستم بدلیل ارتباط بین شنوایی وتکلم اکثرتعاریف به این دوموضوع اشاره دارند.

- ناشنوا کسی است که به سبب فقدان یا آسیب شنوایی نتواندازطریق گفتاربا دیگرافرادجامعه ارتباط برقرارکند.

- ناشنوا کسی است که شنوایی او برای گذراندن زندگی عادی ازطریق حس شنوایی موثر نباشد.

-  ناشنوا به فردی اطلاق می گردد که به سبب کمبود یا فقدان شنوایی قادربه فراگیری زبان محیط از طریق شنوایی نباشد.

- از نظر نظام آموزشی ناشنوا کسی است که نتواند ازبرنامه و کلاس های درسی عادی بهره گیرد و نیاز به تعلیم با روش خاص داشته باشد.

- ناشنوابه فردی اطلاق می گرددکه مقدارباقیمانده شنوائی اوبرای فراگیری زبان ازطریق شنوائی ، استمرارتکلم طبیعی وفراگیری مطالب ازراه گوش کافی نباشد. لذابرای یادگیری ، نیازبه روش های خاص وبرنامه ریزی ویژه داشته باشد.

- یک شخص ناشنوا از نظر کنشی فردی را گوییم که آسیب شنوایی اش چنان شدید است که رشد زبان گفتاریش عقب مانده یا حذف شده است .(با این تعریف حتی کودکانی که دارای باقیمانده شنوایی متوسط می باشند درصورتی که نتوانند از آن به درستی بهره بگیرند وارتباط معنایی بین اصوات دریافتی برقرارنمایند ناشنوا نامیده می شوند.)

علل

بطورکلی به سه دسته تقسیم می شوند:

-   آسیب شنوایی اکتسابی ( نیمی از ناشنوایی ها را تشکیل می دهند.)

ب) عفونت مادران باردار مانند:سرخجه ، ویروس سیتومگال( Sytomegalo Virus  )  یاعفونت توکسوپلاسموز( Toxo Plasmosis) باعث آسیب شنوایی می گردند .

ج ) آسیب شنوایی به علت عفونت درکودکان مانند : مننژیت ، سرخک ، اریون ، یا عفونت های شدید گوش میانی

د ) داروها (اتوتوکسیک ) ( مصرف برخی داروها دردوران بارداری یا دراطفال باعث کم شنوایی می شوند مانند برخی ازآنتی بیوتیک ها سترپتومایسین ، سالیسیلات ها، کلروسین ، نئومایسین ، جنتامایسین ، کوینین )

ه ) آسیب شنوایی به دلایل دیگری مانند ضربه ، پیرگوشی ، قرارگرقتن در معرض اصوات بافرکانس بالا و.....(۱۳۰dbبه بالا= آستانه درد)

۲-  آسیب شنوایی ارثی (ژنتیکی) : برخی ازموارد پس ازتولد به وجودمی آیند و موارد معدودی با رشد کودک شدیدترمی شوند (ناشنوایی پیشرونده )

برای تشخیص موارد آسیب شنوایی ارثی لازم است افراد خانواده مورد بررسی قرارگیرند(البته برخی موارد ممکن است سابقه ناشنوایی درخانواده موجود نباشد.)

- علل ناشناخته : حدود۲۵ درصد از آسیب شنوایی دارای علل ناشناخته می باشند وتعیین علت دقیق  امکان پذیر نمی باشد.

پیشگیری از آسیب شنوایی

زمانی که پارگی پرده گوش وجود دارد، نباید اجازه داد که آب وارد مجرای گوش شود زیرا ممکن است باعث آسیب شنوایی گردد. زمان دوش گرفتن یا حمام کردن می توان پنبه ای را که آغشته به وازلین شده است، در مجرای گوش جای داد  تا از ورود آب به مجرای گوش جلوگیری شود. برای پیشگیری از آسیب شنوایی هنگام شنا کردن، می توان از پنبه آغشته به وازلین یا گوشیهای مخصوص شنا استفاده کرد. در مواردی که ترشح گوش دیده می شود، گوش باید با گوش پاک کن های کوچک تمیز نگه داشته شود. تجویز دارو نیز باید در مواردی که ترشح وجود دارد صورت بگیرد. پنبه ای که در کانال گوش جای داده شده برای خشک کردن ترشح گوش است، اما نباید باعث مسدود شدن مجرای گوش برای مدت طولانی شود زیرا این امر خود می تواند سبب آسیب شنوایی گردد .

برای مطالعه " اعمال جراحی گوش " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است