ارتباطات بینی و صورت

برآمدگی و چرخش بینی

چرخش و برآمدگی بینی از جمله محاسباتی هستند که دست به دست منتقل می شوند. در هنگام معاینه و ارزیابی کمپلکس بینی این مفاهیم حتماً باید در نظر گرفته شوند. معمولاً چرخش نوک بینی در راستای یک قوس حاصل از شعاع موجود در کانال خارجی شنوایی انجام می شود. در چرخش نوک بینی، خط شعاعی با بالا و پایین بردن این نوک بالا و پایین می رود. یک تصویر از چرخش نوک را می توان با حذف برآمدگی ناحیه dorsal به دست آورد.

برای به دست آوردن برآمدگی بینی، بیش از یک روش می توان استفاده کرد. سیمون با استفاده از طول لب بالایی برآمدگی نوک بینی را محاسبه می کند. برآمدگی بینی تقریباً با طول لب بالایی برابر است و با هم نسبت ۱:۱ دارند. لب بالایی از Ls تا پایه کولوملا در نظر گرفته می شود. روش Goode از یک خط عمودی کشیده شده از ناحیه N به سمت فرورفتگی alar در نوک بینی، و یک خط از N به سمت نوک بینی استفاده می کند. نسبت مقایسه ای طول خط عمودی (فرورفتگی alar تا نوک بینی) با طول بینی (N تا نوک) باید بین ۶۰/۰ و ۵۵/۰٫ با مشاهده این نسبت ها در می یابیم که زاویه naso facial تقریباً ۳۶ درجه خواهد بود.

زاویه بین بینی و لب

زاویه بین خطی که بالا و پایین سوراخ بینی را به هم وصل می کند و خطی که عمود بر لب بالاست را زاویه بین بینی و لب گویند این زاویه باید در خانم ها ۹۵ تا ۱۰۰ درجه و در آقایان ۹۰ تا ۹۵ درجه باشد.

در صورتی که خط زیر بینی رسم کنیم سپس خطی از نوک بینی به این خط وصل کنیم زاویه بین این دو خط باید بین ۳۰ تا ۴۵ درجه باشد.

زاویه بندی مناسب یکی از هنرهای جراحی بینی است.

چنان که ملاحظه شد تعداد محدودی از معیارهای زیبایی بینی و صورت معرفی شدند.علاوه بر معیارهای فوق دهها معیار دیگر وجود دارند که در صورتی که جراح بر اساس آنها عمل نماید زیبایی فرد در نظر اکثر افراد جامعه بیشتر خواهد شد بنابراین چنان که ملاحظه می شود زیبایی علم است و سلیقه ای نیست.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است