ارزیابی بینی

جراح میبایست از دستگاه های تصویربرداری برای برنامه ریزی پیش از عمل بینی در مورد هر بیمار استفاده نماید. دستگاههای تصویربرداری به صورت گسترده و با منفعت اقتصادی موجود میباشند. استفاده از تصویر برداری دیجیتال در توضیح اقداماتی که از نظر شما به عنوان جراح میبایست انجام شود مفید بوده و به درک بازتاب نظرات شما و اقدامات مورد نظر بیمار کمک میکند. بیمار باید از نتایج واقع گرایانه ای که قابل دسترسی میباشد و نتایجی که دسترسی به آنها ممکن نیست، آگاه شود. در طی فرایند تصویربرداری خود جراح از مشکالت احتمالی آگاه میشود. در برخی از مواقع فرآیند شکل دهی نیز بسیار آگاهی بخش میباشد.

در اغلب موارد مشکلات بینی تشخیص داده شده هنگامیکه بیمار بر روی صندلی معاینه نشسته است، متفاوت از مشکلاتی است که از طریق دوربین بر روی صفحه نمایش مشاهده میشود. بر عکس، برخی از مشکلات آناتومیک بینی تنها در نمایشگر ها قابل مشاهده میباشند. بیمارانی با توقعات غیر واقع گرایانه در طول این فرایند از مسیر درمان خارج میشوند. فراتر از همه این موارد، شکل دهی )قالب گیری( با استفاده از دستگاه های تصویر برداری نوعی از جراحی آزمایشی میباشد.

بهتر است ابتدا عکسهای بینی از نماهای مختلف بررسی شود زیرا بعضی از ناهماهنگی های بینی فقط در یک نما خود را نشان میدهد. توجه به دیگر قسمتهای صورت و مقایسه بینی مخصوصا با چانه و گونه ها بسیار مهم است کوچک بودن هر کدام از این موارد می تواند باعث بزرگتر جلوه کردن بینی شود.

قبل از جراحی بینی، تصوری از بینی بعد از عمل خود داشته باشید. این کار می تواند به تصمیم گیری شما کمک کند با مطالعه مطلب " ارزیابی بینی از نظر زیبایی " شما می توانید آنالیز ساده ای از بینی خود داشته باشید و بدانید چه قسمتی از بینی شما تغییر کند بهتر خواهد بود.

از پزشک خود بخواهید به کمک نرم افزار تصویری از بینی بعد از عمل به شما نشان دهد، هر چند این تصویر تضمینی برای شکل بینی بعد از عمل شما نیست ولی تا حدودی شباهت دارد. در مواردی که این نرم افزار در دسترس نیست می توانید عکس های قبل و بعد از عمل افرادی که بینی مشابه شما داشتند را ببینید.

برای مطالعه " آناتومی بینی " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است