از بین بردن ورم و کبودی بینی بعد از جراحی

– پس از جراحی بینی (رینوپلاستی) به منظور کاهش تورم پس از جراحی بینی باید در زمان استراحت سر و گردن بالاتر از تنه قرار گیرد.

– در ٧٢ساعت ابتدایی  بعد از جراحی،از یخ خرد شده یا ماسکهای یخی آماده استفاده نمایید تا تورم بینی و کبودی بینی کاهش یابند. توجه داشته باشید که روی گچ بینی فشار وارد نکنید. ادامه ورم بعد از ٤٨ ساعت اول طبیعی است . تورم بینی در ٤٨ -٧٢ ساعت اول به حداکثر خود می رسد.

– استفاده ممتد از کیسه یخ موجب کاهش تورم بینی می گردد. ورم بینی بعد از عمل در روز سوم پس از عمل به حداکثر میزان خود میرسد. بنابراین سیر رو به افزایش کبودی نباید موجب نگرانی گردد.

– جهت کاهش تورم بینی از گرمای مستقیم پرهیز نمایید. استحمام در فضای مملو از بخار منجر به افزایش تورم بینی می گردد. از بلند کردن اجسام سنگین باید پرهیز نمود. در ماه اول از انجام حرکات ورزشی خودداری نمایید.

– در شب بعد از عمل فقط از مایعات استفاده کنید.روز بعد می توانید غذای معمولی نرم میل نمایید ولی برای مدت ٢ هفته از خوردن غذاهایی که نیازمند حرکت زیاد لب هستند مثل سیب ، بلال، و غیره خودداری نمایید

کاهش ورم بینی با تزریق کورتون

برخی اوقات به منظور کاهش تورم ناحیه سوپراتیپ بینی از کورتیکواسترویید موضعی استفاده می گردد. (تزریق کورتون در ناحیه بالای تیپ بینی).

برخی جراحان نیز توصیه به استفاده از کورتیکواسترویید سیستمیک جهت کاهش تورم بینی می کنند. (به عنوان مثال مصرف پردنیزولون خوراکی).

به هر حال به یاد داشته باشیم که مرور زمان موجب بر طرف شدن کامل تورم بینی می گردد. پس عجول نباشیم.

برای آشنایی با مراقبت های بعد از جراحی بینی کلیک کنید.

نظرات بسته شده است.