استانداردهای زیبایی بینی

درباره جراحی های زیبایی صورت به ویژه بینی، بارهاوبارها در روزنامه ها نوشته شده است، در مورد علل گرایش به این اعمال جراحی و استانداردهای لازم برای یک عمل زیبایی بینی نیز بسیار سخن گفته اند.

ملاک های زیبایی در صورت کدام ها هستند؟

دانشمندان و هنرمندان برای صورت تمامی ابنای بشر پنج قسمت را شامل پیشانی، مجموعه چشم و ابرو، بینی، مجموعه لب، دهان و دندان و چانه قایل شده اند. همچنین در روبه رو و نیمرخ در صورت، سطوح و زوایایی را که باعث زیبایی، تناسب و هماهنگی می شود، معین کرده اند و این کار در تمامی نقاشی ها و مجسمه سازی ها به عنوان اصول اساسی مبنا قرار می گیرد. از بعد زیبایی شناختی، صورتی صددرصد زیباست که هرکدام از این پنج قسمت، از نظر تعاریف زیبایی کامل بوده و بین این قسمت ها، هماهنگی باشد. مثلا پیشانی محدب و وسیع با شکل بینی یا لب، دهان و چانه با بینی هماهنگی و تناسب داشته باشد. اگر در صورتی این هماهنگی و تناسب وجود نداشته باشد، بیننده هرقدر هم که معلومات کمی داشته باشد، بدون اندازه گیری این تناسب ها، قضاوت می کند که اجزای این صورت با هم جور نیستند و اگر سطوح و خطوطی که در رخ و نیمرخ تعیین شده با صورت زیبای کامل تفاوت داشته باشد، باز بیننده خودبه خود بدون این اندازه گیری ها، به این زوایای ناقص پی می برد.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است