تهران، پاسداران، بوستان نهم، ساختمان مهـــر، پلاک ۱۳۳، طبقه ۵، واحد ۱۷

دکتر هادی سرمست / جراحی گوش / اعمال جراحی گوش
۱۱ دقیقه

اعمال جراحی گوش

آنچه می خوانید...

عمل میرنگو پلاستی

در بسیاری از موارد عفونت گوش برطرف می شود و ساختار گوش میانی به صورت کامل بهبود می یابد. در بعضی موارد، پرده گوش بهبود نمی یابد و پارگی دائمی در پرده باقی می ماند. عمل میرنگوپلاستی ،عملی است که هدف از انجام آن، اصلاح پارگی پرده گوش در زمانی است که عفونت گوش میانی یا آسیب استخوانچه ای دیده نمی شود. در عمل میرنگوپلاستی گوش ،پارگی پرده بسته می شود و شنوائی در بسیاری ازموارد بهبود پیدا می کند. عمل جراحی میرنگوپلاستی معمولاً با برش پشت مجرای گوش و زیر بیهوشی کامل انجام می شود. معمولاً از لایه فیبری ماهیچه بالای گوش جهت اصلاح نقص پرده صماخ استفاده می شود. بیماردر روز عمل جراحی میرنگوپلاستی گوش می تواند مرخص و در عرض یک هفته تا ده روز به سر کار خود برگردد. بهبودی در بسیاری موارد در عرض سه تا چهار هفته کامل می شود. در طی این مدت بهبودی شنوائی نیز قابل توجه است.

عمل تمپا نوپلاستی

عفونت گوش ممکن است باعث پارگی پرده شود، همچنین ممکن است به استخوانچه هایی که صدا را از پرده به گوش داخلی و نیز عصب شنوائی انتقال می دهد آسیب برساند. عمل جراحی تمپا نوپلاستی عملی است که جهت اصلاح مکانیسم انتقال صوت و همراه آن پارگی پرده انجام می شود. روش عمل جراحی تمپا نوپلاستی ،پارگی پرده را می بندد و در بسیاری از موارد باعث بهبود شنوائی می شود. عمل جراحی تمپا نوپلاستی با برش پشت گوش و زیر بیهوشی کامل انجام می شود. پارگی در عمل جراحی تمپا نوپلاستی نیز با کمک لایه فیبری ماهیچه بالای گوش ترمیم می شود. انتقال صوت به گوش داخلی نیز با جایگزینی استخوانچه های آسیب دیده اصلاح می شود. در بعضی موارد، اصلاح مکانیسم انتقال صوت و ترمیم پرده به صورت هم زمان در عمل جراحی تمپا نوپلاستی گوش امکان پذیر نیست. در این موارد ابتدا پرده ترمیم می شود و چندین ماه بعد مکانیسم انتقال صوت نیز بازسازی می شود. بیمار در عرض یک هفته تا ده روز می تواند به سر کار خود بر گردد. بهبودی بعد از عمل جراحی تمپا نوپلاستی معمولاً طی ۲ تا ۴ هفته کامل می شود و شنوائی ممکن است طی این مدت تا حدی برگردد، اما بهبودی کامل شنیداری در طول مدت ۳ ماه حاصل می شود.

عمل تیمپانوپلاستی با ماستوئیدکتومی گوش

هدف از عمل جراحی تیمپانوپلاستی با ماستوئیدکتومی ، حذف ترشحات از حفره ماستوئید و نیز تلاش برای بهبود شنوائی است. عمل جراحی تیمپانوپلاستی با ماستوئیدکتومی گوش زیر بیهوشی کامل و ازیک شکاف در پشت گوش انجام می شود. در صورت امکان مکانیسم شنوائی با استفاده از کاشت پروتز اصلاح می شود. بیمار نیز ممکن است بعد از یک هفته از عمل جراحی تیمپانوپلاستی با ماستوئیدکتومی گوش به سر کار خود بازگردد. بهبودی شنوائی تا چند ماه قابل توجه نیست.

جراحی ماستوئید گوش

هدف از عمل جراحی ماستوئید از بین بردن عفونت است. این عمل معمولاً برای آن دسته از بیماران که عفونت های دائمی گوش دارند انجام می شود. بعضی اوقات ممکن است عمل جراحی ماستوئید گوش برای بیمارانی که کاندید تمپانوپلاستی هستند ضروری باشد که در زمان جراحی تعیین می شود. این عمل در زیر بیهوشی کامل انجام می شود. بیمار معمولاً در عرض یک هفته بعد از عمل جراحی ماستوئید گوش به سر کار خود بر می گردد. برگشت شنوائی به حالت طبیعی نادر است. گرچه بهبود شنوایی نیز می تواند قابل انتظار باشد. کانال گوش نیز از حالت طبیعی برزگتر است.

عمل جراحی گوش

هر روز افراد بسیاری با استفاده از عمل های مختلف زیبایی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده و از زندگی خود لذت بیشتری می برند .اطلاعات مربوط به اصلاح برجستگی لالۀ گوش بوسیلۀ عمل جراحی پلاستیک فقط برای آگاهی شما ارائه شده است . بدیهی است جزئیات بیشتر و میزان سودمندی چنین عملی برای شما ، مواردی هستند که می توانید حضورا با  پزشک متخصص مطرح نمایید .

حتما شما هم افرادی را دیده اید که لاله هر دو گوششان و در موارد نادری لاله یک گوششان برجسته تر از معمول است . این دفورمیتی که جنبه ارثی دارد تاثیری بر روی میزان شنوایی ندارد ولی معمولا این برجستگی در سنین کودکی سوژه ای مناسب برای تمسخر کودک توسط همبازی هایش است و این امر میتواند بر روی روابط اجتماعی کودک تاثیرگذار باشد و چون همین روابط است که سنگ بنای زندگی آینده فرد روی آن گذاشته می شود، میتواند روی آینده کاری وزندگی آتی کودک نیز تاثیر گذار باشد .با توجه به دلیل فوق الذکر و با عنابت به اینکه در سن ۶ تا ۷ سالگی لالۀ گوش به اندازۀ کامل خود رسیده است اعلام می کنیم بهترین سن برای اصلاح این دفورمیتی قبل از ورود به مدرسه است، هر چند که برای عمل جراحی گوش هیچوقت دیر نیست وبسیاری از مراجعه کنندگان به ما را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند .

  • نوع بیهوشی

نوع بیهوشی عمل جراحی گوش با هر سه روش بی حسی موضعی ، نیمه بیهوشی و یا بیهوشی کامل قابل انجام است .در انتخاب نوع بیهوشی نظر بیمار در نظر گرفته خواهد شد .

بی حسی موضعی مثل حالتی است که در دندانپزشکی استفاده میشود. در این روش مادۀ بیحس کنندۀ لیدوکائین فقط در محل عمل جراحی که در اینجا لاله گوش است تزریق میشود.بدیهی است که با این کار لالۀ گوش بی حس میشود و بیمار دردی را متوجه نخواهد بود اما داروی تزریقی فقط درد را از بین برده است ولی اضطراب بیمار به قوت خود باقی است . در روش نیمه بیهوشی علاوه بر اینکه خود لاله گوش توسط جراح بی حس میشود ،متخصص بیهوشی نیز از طریق رگ داروهای ضد درد و ضد اضطراب را به بیمار تزریق میکند. این داروها بیمار را به خواب عمیق و خوشایندی میبرند . بدیهی است که در این حالت علاوه بر اینکه بیمار دردی ندارد ،اضطراب و استرسی را نیز متحمل نمیشود.

  • روش عمل جراحی گوش

محل برش در عمل جراحی پشت لاله گوش است .خوشبختانه در این محل عصب حرکتی یا رگ مهمی وجود ندارد . ابتدا باریکۀ نازکی از پوست پشت گوش برداشته میشود سپس برای خواباندن غضروف و نزدیک کردن آن به سر و همچنین برای جلوگیری از برگشت غضروف لاله به حالت اولیه ، پشت غضروف را در قسمت های لازم تراشیده و با کمک بخیه های دائمی چین وشکنج های مربوطه را ایجاد می کنیم و در نهایت برش پوستی را می دوزیم .از آنجا که محل برش در پشت لاله است ، بعد از عمل جای برش قابل رویت نمی باشد. لازم به تذکر است که هدف از عمل جراحی گوش ، نزدیک شدن لاله های گوش به سر و قرینه بودن آنهاست لذا اگر لاله های گوش غیرقرینه هستند میتوان هر گوش را به اندازه متفاوتی به سر نزدیک کرد و یا حتی فقط یک گوش را عمل کرد که درنهایت هر دو گوش قرینه باشند .
از آنجائیکه غضروف لاله گوش خاصیت ارتجاعی دارد بعد از عمل جراحی زیبایی لاله گوش ، ممکن است لاله مجددا کمی به حالت اولیه برگردد . برای جلوگیری از این مشکل ، جراح به هنگام عمل سعی میکند لاله گوش را کمی بیشتر از حد لازم بخواباند تا بعد از برگشتی که لاله گوش خواهد داشت وضعیت لاله گوش نرمال باشد . با این وجود در مواردی ممکن است برگشت لاله گوش به حدی باشد که لازم باشد مجددا روی بیمار عمل ترمیمی انجام شود.

  • زمان عمل جراحی گوش 

زمان عمل مجموع هر دو گوش حدوداً دو ساعت میباشد .

  • مراقبت های بعد از عمل

بیمار چند ساعت بعد از عمل جراحی از مرکز جراحی یا بیمارستان مرخص میشود.پانسمان بعد از عمل تا ۵ روز روی گوشها باقی می ماند . در طی هفته اول بعد از برداشتن پانسمان ، بیمار بطور شبانه روزی از هدبند استفاده می کند که البته بهتر است هر ۳-۲ ساعت حدوداً نیم ساعت هدبند را بردارد .هفته دوم فقط شبها از هدبند استفاده می کند و در طول روز ضرورتی به استفاده از هدبند نیست.

جراحی پلاستیک فقط محدود به نزدیک کردن لاله گوش به سر نیست. در مواردی این عمل برای اصلاح وضعیت نرمۀ گوش انجام میشود. گاهی اوقات اندازه نرمه بزرگ است و یا حالت چسبیدن آن به بقیۀ قسمتهای لاله گوش غیرطبیعی است . در برخی موارد نیز سوراخ نرمه که برای آویزان کردن گوشواره است پاره میشود. در بیشتر موارد ،علت پارگی آن است که فرد ،غافل از آنکه گوشواره اش به لباسش گیر کرده است به طور ناگهانی سرش را چرخانده است. کشیدن گوشوارۀ مادر توسط کودک نوپا نیز علت شایع دیگری برای پارگی سوراخ گوشواره است .

 5 6 7

در چنین حالتی بهتر است که فرد بلافاصله بعد از پاره شدن سوراخ نرمه گوش برای ترمیم آن به پزشک مراجعه کند اما در مواردی شاهد هستیم که فرد مدتها بعد برای ترمیم مراجعه میکند.خوشبختانه ترمیم این پارگی قدیمی در مطب و با بی حسی موضعی براحتی قابل انجام است ، التیام آن سریع است و جای عمل بر روی نرمه باقی نمیماند. حدودا ۲ ماه بعد از اینکه این پارگی ترمیم شد ، میتوان مجددا آنرا سوراخ کرده و گوشوارۀ سبکی به آن آویزان کرد.
کسانیکه بطور مادرزادی یک یا هر دو لالۀ گوش را ندارند و یا اندازۀ آن کوچک است و یا حالت آن غیرطبیعی است نیز میتوانند از جراحی ترمیمی لالۀ گوش بهره ببرند. در مواردی که قبلا یک لاله گوش فردی بدلیل تصادف ، نزاع و … از بین رفته است ،استفاده از پروتز لاله میتواند کمک کننده باشد. در چنین مواردی ، پروتزیست از لالۀ گوش سالم قالب تهیه کرده و برای سمت معیوب ، لالۀ گوشی به هماه اندازه و همان رنگ درست میکند. این پروتز متحرک و قابل گذاشتن و برداشتن است.
مورد دیگری که لازم است در مورد آن نیز توضیحاتی آورده شود “گوش کشتی گیران” است . وارد آمدن ضربه به لاله گوش ممکن است منجر به جمع شدن خون در زیر پوست لاله گوش شود که به آن “هماتوم” گفته میشود. اگر هماتوم توسط پزشک تخلیه شود مشکلی پیش نخواهد آمد اما اگر تخلیه نشده و باقی بماند به تدریج به بافت سفتی به نام نسج فیبروز تبدیل میشود . این بافت فیبروزه باعث میشود لالۀ گوش کشتی گیران حالت “گل کلمی” را به خود بگیرد. با عمل حراحی میتوان ظاهر این گونه گوشها را نیز بهتر کرد.

 

روش عمل زیبایی گوش

گوش‌هایی که از حد معمول بزرگ تر هستند، تاثیری ناخوشایند در بیننده ایجاد می‌کنند.

لاله گوش ممکن است در شرایط زیر نیاز به عمل زیبایی گوش داشته باشد :

لاله گوش برجسته که این نوع لاله گوش معمولاً اندازه طبیعی داشته، ولی نسبت به سر برجسته‌تر قرار می‌گیرد. این نوع نقص لاله گوش که اصطلاحاً بلبلی به آن گفته می‌شود، می‌تواند یک‌‌طرفه یا دو طرفه باشد نیاز به عمل زیبایی گوش دارد.

هنگامی که لاله یک گوش نسبت به گوش دیگر کوچک تر یا بزرگ تر است و یا نقص ظاهری خفیف وجو داشته باشد نیاز به عمل زیبایی گوش احساس می شود.

عمل زیبایی گوش در صورت عدم تشکیل لاله گوش به‌ طور مادرزادی که ممکن است با نقایص مجرا و شنوایی گوش همراه باشد.

عمل زیبایی گوش در صورتیکه لاله گوش آسیب‌دیده یا کنده شده در اثر ضربه، سوختگی، سرمازدگی یا پارگی نرمه در اثر استفاده گوشواره سنگین یا کشیده شدن ناگهانی گوشواره.

جراحی پلاستیک لالۀ گوش فقط محدود به نزدیک کردن لاله گوش به سر نیست. در مواردی عمل زیبایی گوش برای اصلاح وضعیت نرمۀ گوش انجام میشود. گاهی اوقات اندازه نرمه گوش بزرگ است و یا حالت چسبیدن آن به بقیۀ قسمتهای لاله گوش غیرطبیعی است . در برخی موارد نیز سوراخ نرمه گوش که برای آویزان کردن گوشواره است پاره میشود. در بیشتر موارد ،علت پارگی آن است که فرد ،غافل از آنکه گوشواره اش به لباسش گیر کرده است به طور ناگهانی سرش را چرخانده است. کشیدن گوشوارۀ مادر توسط کودک نوپا نیز علت شایع دیگری برای پارگی سوراخ گوشواره است که این موارد از علل عمل زیبایی گوش می باشند.

در چنین حالتی بهتر است که فرد بلافاصله بعد از پاره شدن سوراخ نرمه گوش برای ترمیم آن به پزشک مراجعه کند اما در مواردی شاهد هستیم که فرد مدتها بعد برای ترمیم مراجعه میکند.خوشبختانه ترمیم این پارگی قدیمی در مطب و با بی حسی موضعی براحتی قابل انجام است ، التیام آن سریع است و جای این عمل زیبایی گوش بر روی نرمه باقی نمیماند. حدودا ۲ ماه بعد از اینکه این پارگی ترمیم شد ، میتوان مجددا آنرا سوراخ کرده و گوشوارۀ سبکی به آن آویزان کرد.

کسانیکه بطور مادرزادی یک یا هر دو لالۀ گوش را ندارند و یا اندازۀ آن کوچک است و یا حالت آن غیرطبیعی است نیز میتوانند از عمل زیبایی گوش بهره ببرند. در مواردی که قبلا یک لاله گوش فردی بدلیل تصادف ، نزاع و … از بین رفته است ،استفاده از پروتز لاله گوش در عمل زیبایی گوشمیتواند کمک کننده باشد. در چنین مواردی ، پروتزیست از لالۀ گوش سالم قالب تهیه کرده و برای سمت معیوب ، لالۀ گوشی به همان اندازه و همان رنگ درست میکند. این پروتز متحرک و قابل گذاشتن و برداشتن است.

مورد دیگری که لازم است در مورد آن نیز توضیحاتی آورده شود “گوش کشتی گیران” است . وارد آمدن ضربه به لاله گوش ممکن است منجر به جمع شدن خون در زیر پوست لاله گوش شود که به آن “هماتوم” گفته میشود. اگر هماتوم توسط پزشک تخلیه شود مشکلی پیش نخواهد آمد اما اگر تخلیه نشده و باقی بماند به تدریج به بافت سفتی به نام نسج فیبروز تبدیل میشود . این بافت فیبروزه باعث میشود لالۀ گوش کشتی گیران حالت “گل کلمی” را به خود بگیرد. با عمل زیبایی گوش میتوان ظاهر این گونه گوشها را نیز بهتر کرد.

دکتر هادی سرمست

دکتر هادی سرمست

جراح پلاستیک بینی و صورت - متخصص گوش و گلو و بینی