اعمال جراحی گوش

عمل میرنگو پلاستی

در بسیاری از موارد عفونت گوش برطرف می شود و ساختار گوش میانی به صورت کامل بهبود می یابد. در بعضی موارد، پرده گوش بهبود نمی یابد و پارگی دائمی در پرده باقی می ماند. عمل میرنگوپلاستی ،عملی است که هدف از انجام آن، اصلاح پارگی پرده گوش در زمانی است که عفونت گوش میانی یا آسیب استخوانچه ای دیده نمی شود. در عمل میرنگوپلاستی گوش ،پارگی پرده بسته می شود و شنوائی در بسیاری ازموارد بهبود پیدا می کند. عمل جراحی میرنگوپلاستی معمولاً با برش پشت مجرای گوش و زیر بیهوشی کامل انجام می شود. معمولاً از لایه فیبری ماهیچه بالای گوش جهت اصلاح نقص پرده صماخ استفاده می شود. بیماردر روز عمل جراحی میرنگوپلاستی گوش می تواند مرخص و در عرض یک هفته تا ده روز به سر کار خود برگردد. بهبودی در بسیاری موارد در عرض سه تا چهار هفته کامل می شود. در طی این مدت بهبودی شنوائی نیز قابل توجه است.

عمل تمپا نوپلاستی

عفونت گوش ممکن است باعث پارگی پرده شود، همچنین ممکن است به استخوانچه هایی که صدا را از پرده به گوش داخلی و نیز عصب شنوائی انتقال می دهد آسیب برساند. عمل جراحی تمپا نوپلاستی عملی است که جهت اصلاح مکانیسم انتقال صوت و همراه آن پارگی پرده انجام می شود. روش عمل جراحی تمپا نوپلاستی ،پارگی پرده را می بندد و در بسیاری از موارد باعث بهبود شنوائی می شود. عمل جراحی تمپا نوپلاستی با برش پشت گوش و زیر بیهوشی کامل انجام می شود. پارگی در عمل جراحی تمپا نوپلاستی نیز با کمک لایه فیبری ماهیچه بالای گوش ترمیم می شود. انتقال صوت به گوش داخلی نیز با جایگزینی استخوانچه های آسیب دیده اصلاح می شود. در بعضی موارد، اصلاح مکانیسم انتقال صوت و ترمیم پرده به صورت هم زمان در عمل جراحی تمپا نوپلاستی گوش امکان پذیر نیست. در این موارد ابتدا پرده ترمیم می شود و چندین ماه بعد مکانیسم انتقال صوت نیز بازسازی می شود. بیمار در عرض یک هفته تا ده روز می تواند به سر کار خود بر گردد. بهبودی بعد از عمل جراحی تمپا نوپلاستی معمولاً طی ۲ تا ۴ هفته کامل می شود و شنوائی ممکن است طی این مدت تا حدی برگردد، اما بهبودی کامل شنیداری در طول مدت ۳ ماه حاصل می شود.

عمل تیمپانوپلاستی با ماستوئیدکتومی گوش

هدف از عمل جراحی تیمپانوپلاستی با ماستوئیدکتومی ، حذف ترشحات از حفره ماستوئید و نیز تلاش برای بهبود شنوائی است. عمل جراحی تیمپانوپلاستی با ماستوئیدکتومی گوش زیر بیهوشی کامل و ازیک شکاف در پشت گوش انجام می شود. در صورت امکان مکانیسم شنوائی با استفاده از کاشت پروتز اصلاح می شود. بیمار نیز ممکن است بعد از یک هفته از عمل جراحی تیمپانوپلاستی با ماستوئیدکتومی گوش به سر کار خود بازگردد. بهبودی شنوائی تا چند ماه قابل توجه نیست.

جراحی ماستوئید گوش

هدف از عمل جراحی ماستوئید از بین بردن عفونت است. این عمل معمولاً برای آن دسته از بیماران که عفونت های دائمی گوش دارند انجام می شود. بعضی اوقات ممکن است عمل جراحی ماستوئید گوش برای بیمارانی که کاندید تمپانوپلاستی هستند ضروری باشد که در زمان جراحی تعیین می شود. این عمل در زیر بیهوشی کامل انجام می شود. بیمار معمولاً در عرض یک هفته بعد از عمل جراحی ماستوئید گوش به سر کار خود بر می گردد. برگشت شنوائی به حالت طبیعی نادر است. گرچه بهبود شنوایی نیز می تواند قابل انتظار باشد. کانال گوش نیز از حالت طبیعی برزگتر است.

برای مطالعه "جراحی زیبایی گوش در تهران " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
۵ از ۱ رای