انتخاب جراح زیبایی بینی

خیلى از مراجعه کننده ها فکر میکنند بینی را میتوان همانند یک مجسمه به هر شکلی که میتوان حالت داد در حالیکه دستکارى بینى فقط تا جایی مجاز است که به کارکرد تنفسی بیمار لطمه اى وارد نشود. کارکرد طبیعی بینی اگر بیشتر از زیبایی بینی اهمیت نداشته باشد قطعاً کمتر از آن اهمیت ندارد .

گرچه فاکتور اقتصادى در انتخاب جراح اهمیت دارد و در شرایط اقتصادی فعلی به اهمیت آن افزوده شده است متقاضی جراحی بینی باید از تبحر جراحی که قرار است بینی خود را به او بسپرد اطمینان حاصل کند و در بین این جراحان با توجه به قیمتهای متفاوتی که ارائه میشود جراحی را برگزیند که هزینه منطقى ترى دریافت کند.

جراحی زیبایی بینی همیشه به معناى کوچک کردن بینی نیست.

بهترین فرم بینی طبیعى ترین آن است .

کارکرد بینی به اندازه زیبایی آن اهمیت دارد.

درانتخاب جراح دقت کنید.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است