بازسازی و ترمیم بینی

بازسازی و ترمیم بینی (برای افرادی که قبلا عمل جراحی بینی انجام داده اند) در افرادی که یک یا چند بار تحت عمل زیبایی بینی قرار گرفته اند انجام می گردد.

بعد از عمل بینی به دلیل خوب نبودن شکل بینی و یا تنگی تنفس بازسازی و ترمیم بینی انجام می گردد. در مواقعی بدون اینکه تنگی نفس هم باشد می تواند بوجود آید. ناراحتی در بیشتر مواقع، در نتیجه خوب نبودن عمل بینی، همچنین تنگی نفس و یا عمل دوباره به دلیل پسند نکردن بیمار از عمل بینی خود انجام می گیرد. در مواقعی ضربه های که بعد از عمل به بینی وارد می شود و تغییراتی که در بینی به وجود می آید نیاز به عمل بازسازی و ترمیم بینی می باشد و انجام می گیرد.

هدف از عمل بازسازی و ترمیم بینی برطرف نمودن نارحتی ها می باشد. در صورتی که در ناراحتی موجود تنگی نفس و مشکلات تنفسی نیز وجود داشته باشد بکلی از بین می رود. انحراف شکل بینی برطرف گردیده، تغییر شکلهای نوک بینی از بین برده شده و تقارن بین سوراخ بینی رفع می گردد.

در  عمل بازسازی و ترمیم بینی ، در بیشتر مواقع غضروف بینی و یا بافت استخوان احتیاج می باشد. بافتهای که بکار گرفته می شود، در صورت کافی نبودن باید از سایر جاها همچون گوش و یا دنده غضروف تامین گردد. تامین بافتهای مورد نیاز در عمل ترمیم بینی ، به دلیل اینکه در محل مناسب جایگزین می گردند، بزرگ نمودن بینی از کوچکتر نمودن آن بسیار مشکل بشمار می آید.

برای انجام بازسازی و ترمیم بینی باید از اخرین عمل بینی یک حتی دو سال باید از عمل گذشته باشد و سپس برای انجام عمل بازسازی و ترمیم بینی تصمیم گیری نمود.

امکان دارد شما بعد از اولین عمل زیبایی بینی بینی خود را نپسندید، و تفاوتهای کوچکی نیز می تواند داشته باشد. آنچه مهم می باشد، دقت در زمان بهبود می باشد.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است