بینی ایده آل

زیبایی یک ادراک ذهنی است که توسط تأثیر عوامل اجتماعی و فردی (شخصیتی) فراوانی قرار دارد، همچنین نوع ارزیابی شناخته شده یا ناشناخته اجزای چهره در فهم زیبایی دخالت دارد.

به عنوان مثال، یونانی ها زیبایی را با مجموعه ای از خطوط و زوایای هندسی می سنجند. این فلسفه یونانی منجر به پیدایش یک اصل کلی شده است، مبنی بر اینکه هر چه صورت انسان دارای اجزای قرینه تر و متناسب تر باشد، بالطبع جذابتر خواهد بود. ادراک و احساس زیبایی بیشتر تحت تأثیر عوامل فردی نظیر سن و شخصیت قرار دارد. این ماهیت چندگانه زیبایی، جراحان پلاستیک را برآن واداشته که به دنبال روشهایی باشند که بتواند بوسیله آنها ضمن رعایت اصول کلی زیبایی، باعث ارضای ذهنی هر فرد نیز شود. از اینرو، جراحان پلاستیک صورت نباید تنها به مهارت های فنی و تکنیکی اکتفا کنند بلکه باید بصورت هنرمندانه اصول قرینگی، هارمونی، تعادل و تناسب را در صورت بیمار رعایت کنند.

درصد تغییراتی که باید در بینی اعمال شود ، استانداردهای علمی در سراسر دنیا دارد که از جمله آنها : میزان کوچک کردن نوک بینی ، باریک کردن بینی ، فرم قاعده بینی می باشد. در ۱۰-۲۰ درصد تغییرات می توان نظرات فرد را اعمال نمود خصوصاً در خانم ها فرم پشت بینی در نیمرخ بینی می تواند صاف یا کمی قوس دار باشد و نیز میزان چرخش نوک بینی نیز کمی میتواند کمتر یا بیشتر شود.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است