بینی زیبا و معیارهای زیبایی آن

در مورد زیبایی بینی، تعدادی از معیارهای زیبایی بینی و صورت معرفی شدنده اند که در همه ی دنیا هم قابل قبول هستند و در صورتی که جراح بر اساس آنها عمل نماید زیبایی فرد در نظر اکثر افراد جامعه بیشتر خواهد شد. بنابراین چنان که ملاحظه می شود زیبایی علم است و سلیقه ای نیست. برای بدست آوردن این معیارها، میبایست که نسبت هایی بین اجزای صورت توسط پزشک جراح بدست آورده شود و بر اساس آنها جراحی زیبایی بینی انجام شود. بعضی از این معیارها عبارتند از:

تناسب اجزاء صورت و زیبایی بینی

صورت باید دارای سه «یک سوم» مساوی باشد که عبارتند از :
۱- محل رویش مو تا ابروها
۲- از ابروها تا پایین بینی
۳- از پایین بینی تا زیر چانه
«یک سوم» تحتانی صورت خود تقسیم بندی دیگری دارد به طوری که از پایین بینی تا بالای لب بالا باید «یک سوم» کل این ناحیه باشد.
در صورتی که صورت فرد با این «یک سوم»های مساوی تطابق نداشته باشد زیبایی وی تحت الشعاع قرار می گیرد.

رابطه بینی، لب ها و چانه در زیبایی بینی

در صورتی که خطی عرضی روی صورت تصور کنیم که از زیر چشم به بالای سوراخ گوش رسم می شود سپس خطی عمود بر این خط طوری رسم شود که از جلوی لب بالا بگذرد، لب پایین باید ۲ میلیمتر عقب از این خط قرار گیرد و چانه نیز در آقایان باید به موازات لب پایین باشد ولی در خانم ها چانه مختصری عقب تر از لب پایین قرار می گیرد.

تاثیر انحراف بینی بر زیبایی بینی

خطی از وسط پیشانی به وسط چانه رسم می شود.بینی باید روی این خط قرار بگیرد.

ارتباط بینی با چشم ها و زیبایی بینی

خط منحنی را در نظر بگیرید که از زیر ابرو به روی بینی بیاید و سپس تا نوک بینی امتداد یابد در هر طرف این خط منحنی باید بدون شکستگی قابل رسم باشد.

پهنای بینی و زیبایی بینی

پهنای پایه بینی باید برابر فاصله دو چشم باشد و پهنای قسمت استخوانی بینی باید ۸۰ % پهنای پایه بینی باشد.

فاصله سوراخهای بینی از نوک بینی و زیبایی بینی

در نگاه از زیر به بینی سوراخ های بینی باید دو برابر فاصله سوراخ های بینی تا نوک بینی باشد.

ارتفاع بینی و زیبایی بینی

ارتفاع بینی به فاصله نوک بینی تا صورت گفته می شود. ارتفاع بینی باید حدوداً ۶۷ % طول بینی باشد.

پشت بینی و زیبایی بینی

در صورتی که خطی از ریشه بینی به نوک بینی رسم کنیم پشت بینی باید در خانم ها ۲mm عقب تر از این خط و در آقایان باید روی این خط باشد.

زاویه بین بینی و لب و زیبایی بینی

زاویه بین خطی که بالا و پایین سوراخ بینی را به هم وصل می کند و خطی که عمود بر لب بالاست را زاویه بین بینی و لب گویند این زاویه باید در خانم ها ۹۵ تا ۱۰۰ درجه و در آقایان ۹۰ تا ۹۵ درجه باشد.
در صورتی که خط زیر بینی رسم کنیم سپس خطی از نوک بینی به این خط وصل کنیم زاویه بین این دو خط باید بین ۳۰ تا ۴۵ درجه باشد.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است