بینی کوتاه

بینی کوتاه :

بینی کوتاه سابقاً یکی از مشکل ترین موارد تصحیح بینی بوده است. هم اکنون تکنولوژی  عمل بینی  به روز شده  و از بزرگی مشکل  بینی کوتاه  کاسته است. الگوریتم مورد استفاده در بینی کوتاه  از ده سال گذشته در حال استفاده بوده و تغییر چشمگیری در عمل بینی کوتاه  نداشته است.

در روش باز (که تقریباً یک اجبار می باشد)  عمل بینی کوتاه  غضروف های جانبی بالاتر از سپتوم فوقانی رها می شود. تمامی غضروف سپتوم موجود برای پیوند افزایش سپتوم در عمل بینی کوتاه  برداشته می شود. در صورت نبود آن از گنبد نیم گرد گوش (کانچا کاووم) استفاده می شود. یک جفت قلاب بر روی غضروف نوک بینی و به آرامی کشیده می شود. بعد از قرار دادن پوست مجاری تنفسی کراس های جانبی یک برش بین غضروف جانبی بالایی و کراس جانبی به منظوز آزاد سازی آنها ایجاد می شود. از یک قیچی کوچک برای افزایش فاصله بین این دو غضروف استفاده می شود. این عمل در بینی کوتاه   باعث افزایش طول دیواره ی جانبی بینی می شود.

پیوند افزایش دهنده سپتوم  در عمل بینی کوتاه بر روی اجزای افقی یا عمودی استرات L شکل استفاده می شود تا غضورف ها در قسمت پایین بینی که از محل اصلی خود خارج شده  اند، ثابت شوند. در صورت زیاد بودن فاصله غضروف جانبی بالایی و کراس های جانبی بینی ، یک پیوند بین غضروفی در بین غضورف ها قرار گرفته و در محل بخیه می شود. غضروف سپتوم به علت نازک بودن و عدم ضخیم شدن در زمان برای این منظور ایده آل می باشد. از یک پیوند با منبع غضروف دنده در پیوند فوقانی و پشتی (دورسال)، برجسته سازی ( یا افزایش ارتفاع کالوملا – کالوملا استرات) و پیوند افزای سپتوم استفاده می شود. از غضروف گوش برای پیوند نوک بینی استفاده می شود.

برای مطالعه مقاله "عمل  بینی و مدل بینی " کلیک کنید.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است