بینی

بینی  در یک سوم میانی صورت قرار دارد. در نمای نیم رخ نقطه شروع بینی  از بالا در حالت ایده آل در نقطه ای هم سطح پلک فوقانی در بالای شکاف پلکی به نام نازیون قرار دارد و انتهای آن در نقطه اتصال بینی و لب فوقانی است.

به جرأت می توان گفت که بینی بارزترین و مهم ترین واحد زیبایی شناختی صورت می باشد و برخی این عضو را به عنوان  گرانیگاه  یا  مرکز ثقل صورت می دانند؛ بنابراین  آنالیز بینی  به لحاظ زیبایی شناسی می بایست در رابطه با سایر اجزای صورت به خصوص چانه، لب ها، ابروها و پیشانی به انجام برسد.

ارتباط بین بینی و صورت:

یکی از مهمترین مبانی زیبایی شناسی نوین بینی و صورت  ارتباط زوایای میان بینی و صورت می باشد به طوریکه اگر هر کدام از اجزاء آن توسط جراحی زیبایی  در نظر گرفته نشود ممکن است نتایج نامناسبی از عمل جراحی حاصل شود.

ارتباط بین این عضو و صورت بر اساس زیبایی شناسی بر پایه چهار زاویه مهم بیان می شود که این چهار زاویه عبارتند:

 1- زاویه بین بینی و پیشانی (نازوفرونتال)

زاویه بینی و پیشانی

2- زاویه بین بینی و صورت (نازوفاسیال)

مقالات مرتبط

زاویه بینی و صورت

3-زاویه بین بینی و لب بالا (نازولبیال)

زاویه بینی و لب

 4-  زاویه بین بینی و چانه (نازومنتال)

زاویه بینی و چانه

* منبع :  کتاب رازهای راینوپلاستی، جراحی زیبایی بینی

برای مطالعه ” زوایای بین بینی و صورت براساس زیبا شناسی ”  کلیک کنید .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.