بیهوشی در جراحی زیبایی گوش

نوع بی‌هوشی درجراحی زیبایی گوش با هر سه روش بی حسی موضعی، نیمه بی‌هوشی و یا بی‌هوشی کامل قابل انجام است.

جراحی زیبایی گوش با ۳روش بی‌حسی موضعی، نیمه ‌بیهوشی و بیهوشی قابل انجام است و در مورد نحوه بیهوشی در جراحی زیبایی گوش با بیمار صحبت می‌شود. بی‌هوشی تنها راه جراحی زیبایی گوش نیست.

در روش بی‌حسی موضعی در جراحی زیبایی گوش از محلول‌های بی‌حس‌کننده و موضعی مانند لیدوکایین استفاده می‌‌شود و این ماده تنها در محلی که جراحی زیبایی گوش صورت می‌گیرد تزریق می شود و به این صورت لاله گوش بی‌حس می‌شود و بیمار دردی احساس نمی‌کند ولی داروی بی‌حسی تنها درد را از بین می‌برد و شاید ترس در بیمار برای جراحی زیبایی گوش باقی بماند.

بی حسی موضعی در جراحی زیبایی گوش مثل حالتی است که در دندانپزشکی استفاده میشود. در این روش مادۀ بیحس کنندۀ لیدوکائین فقط در محل عمل که در اینجا لاله گوش است تزریق میشود.بدیهی است که با این کار لالۀ گوش بی حس میشود و بیمار دردی را متوجه نخواهد بود .

ولی در روش نیمه بیهوشی در جراحی زیبایی گوش علاوه بر بی‌حسی لاله گوش، متخصص بیهوشی نیز ازطریق رگ داروهای ضداضطراب و ضد درد به بیمار تزریق می‌شود. این داروها فرد را به خواب عمیق فرو می‌برد و در روش بیهوشی در جراحی زیبایی گوش همانند سایر عمل‌ها بیمار در بیهوشی کامل تا پایان عمل جراحی زیبایی گوش به سر می‌برد.

جراحی زیبایی گوش درکودکان باید تحت بیهوشی کامل ولی‌ در بالغین با استفاده از بیحسی موضعی و داروهای آرام بخش انجام میشود.

جراحی زیبایی گوش

جراحی زیبایی گوش در اکثریت موارد جهت اصلاح دفورمیتی لاله گوش استفاده می گردد و بیشترین موارد در بیمارانی است که دارای گوش برجسته هستند . بهترین سن جهت انجام جراحی زیبایی گوش قبل از ورود به مدرسه می باشد ولی در اکثریت مواقع بیماران در سنین بالاتر جهت جراحی زیبایی گوش مراجعه می کنند .

به ندرت اتفاق می افتد که بعد از جراحی زیبایی گوش هماتوم و عدم تقارن بوجود بیاید که قابل درمان می باشد .

زمان جراحی زیبایی گوش

جراحی زیبایی گوش حدود ۵/۱-۱ ساعت با بی حسی موضعی یا بیهوشی عمومی .

نتایج جراحی زیبایی گوش

جراحی زیبایی گوش در صورت استفاده از تکنیک مناسب دائمی و رضایت بخش خواهد بود .

برای مطالعه " روش جراحی زیبایی گوش " و " سن جراحی زیبایی گوش" کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است