بیهوشی موضعی در جراحی بینی

در بی حسی موضعی ابتدا داروهایی برای خواب آلودگی از طریق ورید به بیمار تزریق می شود سپس جراح همزمان تزریقات موضعی در محل انجام می دهد که یک سنگینی شدید روی بینی بیمار ایجاد میکند در این زمان میتوان جراحی بینی را شروع کرد.
در حال حاضر با آمدن داروهای جدید بیهوشی مانند پروپوفل و رمی فنتانیل بیهوشی عمومی کاملاً ایمن و بدون تهوع وخونریزی شده است و مدت زمان به هوش آمدن بعد عمل یک یا دو دقیقه شده است. بنابراین اکثر کلینیک ها به سمت داروهای بالا و بیهوشی بدون درد و تهوع گرایش پیدا کرده اند.
مزایای بیهوشی موضعی برای جراح
۱- میتواند با بیمار حین عمل ارتباط عاطفی بهتری برقرار کند
۲- از بیمار در صورت لزوم شرح حال و معاینه بهتر و بیشتری زیر عمل بر اساس یافته های جدید بدست آورد
۳- سرعت خروج بیمار از اتاق عمل تخت را برای مریض بعدی زودتر آماده میکند
۴- تمایز عوارض بیهوشی موضعی و عوارض خود عمل برای جراح راحتتر است

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است