تست شنوایی

تست  استاندارد

گوش انسان با شنوایی طبیعی، قادر به کشف طیف وسیعی از صداها از فرکانس های ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز است.اما فرکانس های بین ۲۵۰ تا ۸۰۰۰ هرتز که مربوط به صداهای گفتاری هستند ارزیابی می شود. کارشناس شنوایی با استفاده از دستگاهی به نام ادیومتر در یک اتاقک ساکت، شنوایی شما را تست می کند. هر گوش به طور جداگانه تست می شود. نتایج حاصله ، با تست حاصل از گوش طبیعی مقایسه می شود.کارشناس شنوایی نتایج بدست آمده را به صورت ادیوگرام ثبت کرده و برای شما تفسیر می کند. ادیوگرام یا نوار گوش، یک راه استاندارد برای نمایش گرافیکی میزان شنوایی فرد محسوب می شود. تصویر زیر یک نمونه ای از یک ادیوگرام طبیعی است.

تست غربالگری شنوایی

این تست شنوایی در هر سنی می تواند انجام شود و تنها نشان می دهد که شنوایی فرد طبیعی است یا نه. اگر فردی در تست غربالگری شنوایی رد شود بایستی برای ارزیابی دقیق تر ارجاع شود. در سال های اخیر به اهمیت غربالگری شنوایی برای نوزادان پی برده شده است  و در بسیاری از کشور ها تست شنوایی هنگام تولد اجباری است، چرا که هر چه کم شنوایی زودتر تشخیص داده شود، حمایت از کودک هم زودتر شروع خواهد شد.

تست Tympanometry

این تست شنوایی کمک می کند تا دریابیم گوش میانی و پرده گوش تا چه اندازه به خوبی کار می کنند. در این تست شنوایی مقداری هوا به داخل گوش فرستاده می شود، این هوا به پرده گوش فشار وارد می آورد، سپس میزان پاسخ گوش به این فشار ثبت می شود. اگر برای مثال، پرده گوش حرکت نکند این می تواند نشان دهنده آن باشد که پشت پرده یعنی در گوش میانی، مایع تجمع یافته که خود نشانه اوتیت یا عفونت گوش میانی است.

تست های شنوایی فیزیولوژیکی و الکتروفیزیولوژیکی

تست ABR

Auditory Brainstem Response یا تست شنوایی پاسخ ساقه مغز. در واقع در این تست شنوایی با استفاده از دستگاه مخصوصی پاسخ های الکتروفیزیولوژیک ساقه مغز به تون های ارسالی به گوش، ارزیابی و ثبت می شود. این تست از ارزش تشخیصی بالایی برای تمام سنین برخوردار بوده و همچنین برای نوزادان و کودکانی که همکاری لازم در تست شنوایی معمولی را ندارند بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

تست ASSR

Auditory Steady-State Response یا تست پاسخ های پایدار شنوایی. این تست شنوایی یکی از آزمایش های الکتروفیزیولوژیک شنوایی می باشد که قادر است بدون نیاز به همکاری بیمار آستانه های شنوایی او را تعیین کند. از آنجا که تعیین آستانه های شنوایی توسط این آزمون نیازی به توجیه فرد آزمایش شونده و پاسخ های آگاهانه وی ندارد ابزار خوبی برای ارزیابی شنوایی کودکان، سالمندان و به طور کلی افراد سخت آزمون به حساب می آید.

تست OAE

Oto Acoustic Emission یا گسیل های صوتی گوش.این تست شنوایی نشانگر عملکرد حلزون گوش خواهد بود. با یک بلندگوی کوچک، صداها به درون گوش فرستاده می شود. یک میکروفون پاسخ حلزون به این صداها را ثبت می کند. به این ترتیب در این تست شنوایی اطلاعات با ارزشی از نحوه عملکرد سلول های مویی در حلزون به دست می آید.

برای مطالعه " تشخیص کم شنوایی " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است