تفاوت جراحی زیبایی و جراحی فانکشنال و زیبایی بینی چیست؟

در جراحی زیبایی بینی ، صرفاً تمرکز روی ظاهر بینی می باشد و در جهت حصول حداکثر زیبایی ، قسمت های  نازیبا عمدتاً از ساختمان بینی خارج و دور ریز می شود.

در حالیکه در جراحی فانکشنال و زیبایی (که اخیراً همه مکاتب جراحی زیبایی بینی دنیا به آن معتقدند) جراحی زیبایی بینی با حداقل دور ریزی اجزاء انجام می شود و با حفظ ساختمانهای بینی و شکل دهی جدید آن ، هم زیبایی به نحو احسن حاصل می شود و هم دریچه ی بینی تقویت شده و حفظ خواهد شد.

هدف از جراحی زیبایی متناسب تر کردن ظاهر بینی با سایر اجزاء صورت در عین حفظ عملکرد تنفسی مطلوب بینی می باشد

آیا همه بینی ها را می توانید در حد دلخواه خودتان زیبا کنید؟

همه بینی ها ظرفیت یکسانی برای زیباسازی ندارند. بهتر است راجع به درجه بهبودی و بهتر شدن بینی فکر کنید تا به یک بینی ایده آل . در آن صورت شما از نتیجه لذت می برید. در بهترین حالت حداکثر ظرفیت زیبا سازی بینی چیزی حدود ۸۰ درصد میزان دلخواه جراح می باشد.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است