تومورهای بدخیم بینی و سینوس

۱- اسکواموس سل کارسینوما:تومور اسکواموس سل کارسینوما شایعترین تومور بدخیم بینی و سینوس ها است و در سینوس ماگزیلا شایعتراست سپس درسینوس اتموئید و بینی بعد درفرونتال.

۲- ملانوما: تومور ملانوما ،هم در سینوس هم بینی دیده می شود ودرمان ملانوما بینی و سینوس، شیمی درمانی و پرتودرمانی است.

۳- نوروبلاستوما: تومور نوروبلاستوما رشد خیلی کند دارد ودرمان تومور نوروبلاستوما با اکسیزیون کامل است.

علائم تومورهای بدخیم بینی و سینوس

بینی انسداد یاخونریزی داخل بینی از علائم تومورهای بدخیم بینی و سینوس ها می باشد.

ضریع خلفی یا جانبی انتروم و همچنین درد پایدار از دیگر نشانه های تومورهای بدخیم بینی و سینوس است.

دیواره فوقانی انتروم پروپتوز و دوبینی

لبه الوئولر فوقانی لقی دندان درفک بال

تشخیص و درمان تومورهای بدخیم بینی و سینوس

برای تشخیص تومورهای بدخیم بینی و سینوس از بابیوپسی و رادیوگرافی استفاده می شو و درمان تومورهای بدخیم بینی و سینوس با ماگزیلکتومی و پرتودرمانی که یا بعد عمل تومورهای بینی و سینوس و یا۱۰-۸ هفته قبل عمل است وشیمی درمانی که در تومورهای بزرگ و تومورهای بدخیم بینی و سینوس انجام میشود، پیش اگهی بدی دارد.

برای آشنایی با درمان تومورهای بینی و سینوس ها روی لینک کلیک کنید.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است