تومورهای بینی و سینوس

ناحیه بینی و سینوس مانند دیگر نواحی بدن ممکنست دچار غده یا تومورهای بدخیم یا خوش خیم گردد .تومورهای خوش خیم در بیشتر موارد رشد آهسته داشته و به بافتهای مجاور دست اندازی نمیکنند وکپسولی که دور آنها را گرفته موجب میشود عمل جراحی برداشتن آنها آسانتر باشد .تومورهای بدخیم رشد سریع دارند. بشدت در استخوان ،عصب ،بافت نرم و پوست نفوذ میکنند به همین علت درمان آنها مشکلتر است. این تومورها باعث متاستاز میشوند یعنی سلولهای غده در خون و سیستم لمف وارد و در مناطق مختلف بدن پخش میشود.  بعبارتی این درگیری در غده های بدخیم منحصر به تنها محل اولیه نبوده ودر جاهای دیگری نیز ممکنست دیده شود .

علائم و نشانه های تومورهای بینی و سینوس

متاسفانه تومورهاییکه در ناحیه بینی و سینوس دیده میشوند علایم اختصاصی ندارند ونشانه های آنها مانند بیماریهای شایع وبیخطر دیگر است . این موضوع موجب میگردد که در بسیاری موارد بیمار و حتی پزشک این علایم را به حساب بیماریهایی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت گذاشته وماهها تشخیص بیماری به تاخیر میافتد .

نشانه های این تومورها شامل این موارد است:

 • گرفتگی بینی بویژه اگر یکطرفه باشد .
 • ترشح بینی بویژه اگر یکطرفه باشد .
 • خونریزی یکطرفه بینی
 • درد صورت
 • جابجا شدن دندانها یا لق شدن دندانهای مصنوعی
 • زخم یا خونریزی کام
 • بیرون زدگی چشم
 • دوبینی یا کاهش بینایی
 • اشکریزش
 • تورم صورت بویژه گونه
 • تورم گردن

این علایم در بیماریهای دیگری مانند سرماخوردگی و سینوزیت هم دیده میشود و نکته مهم اینست که تکرار و تداوم این نشانه ها بیش از دو تا سه هفته بسیار مهم وجدی است. ودراین موارد مراجعه و تشخیص بموقع موجب نجات بیمار است.  زیرا آنچه موجب پیروزی بر سرطان میشود، تشخیص زودرس میباشد. در ضمن متاسفانه تومورهای بینی و سینوس در کودکان هم دیده میشود ولذا نباید این موضوع را فراموش کرد .

معمولا علایم در محل های زیر دیده می شوند:

به داخل بینی انسداد یاخونریزی
ضریع خلفی یا جانبی انتروم درد پایدار
دیواره فوقانی انتروم پروپتوز ودوبینی
لبه الوئولر فوقانی لقی دندان درفک بال

انواع تومور بینی و سینوس

تومور های بینی خارجی

1- کراتوزهای ناشی از افتاب،کیستهای سبابه وخالها

2- رینوفیما: ناشی از رشدبیش از حدغدد سبابه

3- کارسینوم سلول سنگفرشی: رشد سریع،احتمال متاستاز

4- بازال سل کارسینوما: به مدت طولانی کوچک و سپس به صورت موضعی رشد می یابد.

تومورهای بینی داخلی

1-  پاپیلوم سنگفرشی: در وستیبول بینی است وباعث تحریک موضعی میدهددرمان با اکسزیون یا دیاترمی

2-  پولیپ بینی: شایعترین تومور بینی،بیشتردرمبتلایان به رینیت الرژیک،برخلاف شاخکهای بینی دردندارد ولی حرکت دارد .میتواند انسداد بینی بدهد.درمان با کورتون موضعی یاسیستمیک یااسپری استروییدی است اما اغلب باید جراحی شود.احتمال عود بسیار بالا

3-  پاپیلومایوارونه: شیوع کم دارد،از نظربافت شناسی خوش خیم اما از نظربالینی بدخیم است چون ممکن است بینی مقابل را درگیر کند.ازدیواره جانبی بینی منشا می گیردوشبیه پولیپ گوشتی است.درمان اکسیزیون موضعی است.رادیوتراپی ممنوع است

4-  ادنوما،لنفانژیوماوهمانژیوماباشیوع کمتروخوشخیمترهستند

5-  انژیوفیبروما:درنوجوانان باسابقه انسداد بینی توام باخونریزیهای راجعه بینی باید این توموررد شود.این بیشتر درنازوفارنکس دیده میشودودرصورت زخمی شدن درد ندارد.

تومورهای سینوس

1-  استئوما: در۴۰-۱۵سال وبا رشد کم، وشیوع درسینوس فرونتال بیشتربعدسینوس اتموئید بعد ماگزیلاری است.درمان بااکسیزیون موضعی است

2-  اگزوستوز:د رسینوس فرونتال،برخلاف استئوما بزرگ نمی شود

3-  کندروما :عمومادرسپتوم ونادراست

4-  پولیپ:معمولامتعدد ودررادیوگرافی صاف ومدوربدون تخریب استخوانی

5.  دیسپلازی فیبرو:استخوان حالت نرم شدگی پیدا می کند وجای ان را بافت فیبروی غیرطبیعی پرمی کند.بیشتر درافرادجوان ایجاد می شودبیشتر درسینوس ماگزیلا است ودر کل نادر است ممکن است منجربه انسداد بینی یا سینوس وخوردگی جمجمه شود.درمان جراحی است

تومورهای بدخیم بینی و سینوس

۱- اسکواموس سل کارسینوما: شایعترین تومور بدخیم بینی وسینوسهااست ودر سینوس ماگزیلا شایعتراست بعد درسینوس اتموئید وبینی بعد درفرونتال.

درمان تومورهای بینی و سینوس

در مان تومورهای خوش خیم و بدخیم سینوس ( سرطان سینوس ) با جراحی آندوسکوپی امکانپذیر است. آندوسكوپ امكان دید مناسب حاشیه تومور را میدهد لذا می توان تومور را به دقت و بدون صدمه به ساختمانهای مجاور مثل چشم و مغز خارج كرد.

[alert style=”info” title=”” content=”جراحی تومورهای بینی و سینوس در کلینیک دکتر سرمست با بهترین روش ها و با استفاده از جدیدترین تجهیزات انجام می شود، به گونه ای که بیمار پس از جراحی، از سلامت بینی خود کاملا رضایت دارد.”]