تومور بینی،نازوفارنکس و سینوس ها

تومورهاى حفرهٔ بینی، سینوس‌هاى پارانازال و نازوفارنکس در اغلب موارد در هنگام مراجعه به مراحل پیشرفته رسیده‌اند. علایم اولیه تومور بینی،نازوفارنکس و سینوس ها نظیر انسداد بینی، ترشح از بینى و احتقان سینوس، به قدرى در بیماران خوش‌خیم شایع هستند که معمولاً تا زمان پیشرفت بیمارى نادیده گرفته مى‌شوند. خونریزى نیز ممکن است رخ دهد. تهاجم به استخوان و درگیرى اعضاء مجاور نیز یافتهٔ شایعى در تومورهای بینی و سینوس است.

درمان تومور بینی،نازوفارنکس و سینوس ها

براى مشخص شدن وسعت تومورهای بینی،نازوفارنکس و سینوس باید CT اسکن انجام شود، با این حال گاهى از اوقات افتراق دادن تومور بینی و سینوس از مخاط ادماتو در یک سینوس مشکل است. MRI مى‌تواند در تشخیص تومورهای بینی وسینوس کمک‌ کننده باشد.

درمان عمده در تومور کارسینوم نازوفارنکس پرتودرمانى است. تومورهاى تمایزنیافته، بهتر از انواع تمایز یافته پاسخ مى‌دهند و درمان در بیماران جوان‌تر، با موفقیت بیشترى همراه است.

با اینکه در مراحل ابتدائى درمان تومورهای بینی و سینوس ممکن است از درمان جراحى یا پرتودرمانى در درمان استفاده شود، در مراحل پیشرفته از درمان تومورهای بینی و سینوس بهتر است از درمان ترکیبى استفاده شود. از آنجا که احتمال بروز متاستازهاى گردن در سرطان‌هاى سینوس‌هاى پارانازال پائین است، تشریح گردن یا پرتوتابى به‌صورت پروفیلاکتیک غیرضرورى است.

برای آشنایی با درمان تومورهای بینی و سینوس ها روی لینک کلیک کنید.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است