جراحی بینی با روش امروزی

در اعمال جراحی بینی که در سالهای اخیر انجام می گیرد، حفظ عملکرد ( فونکسیون ) بینی مورد تاکید بیشتری است.

بینی یکی از مهمترین اجزای چهره بوده و شکل و هماهنگ بودن آن با سایر اجزای صورت تاثیر بسزایی را در زیبایی فرد ایفا می کند ولی مهمتر از تاثیر بینی در قیافه ظاهری، فونکسیون (عملکرد) بینی است. این عضو به عنوان بخش مهمی از راه هوایی در مرطوب و گرم کردن هوای استنشاقی و نیز فراهم کردن مقدار هوای تنفسی نقشی بسیار حیاتی ایفا می کند. در سالهای اخیر نقش مهم بخشهایی از بینی که ایجاد تغییرات در آنها منجر به تضعیف فونکسیون بینی میشود مشخص تر شده و با پرهیز از اینگونه تغییرات، هم از نظر زیبایی و هم از نظر کارکرد بینی نتایج بهتری گرفته می شود

جراحی بینی به روش باز

برای انجام  عمل زیبائی بینی دو تکنیک یا روش به نامهای روش باز و روش بسته وجود دارد. بعضی از جراحان روش بسته را و بعضی دیگر روش باز را ترجیح میدهند اما به طور کلی طرفداران عمل باز در حال افزایش هستند. استفاده کردن یک جراح از یک روش باز یا بسته فی نفسه امتیاز و یا اشکالی را متوجه وی نمیکند  بلکه  مهم این است که نتیجه نهائی مطلوب باشد.

مواردی وجود دارد که  غالب پزشکان  روش باز را  ترجیح میدهند  که در این رابطه  میتوان از موارد زیر نام برد :

- عمل جراحی مجدد،

 - عمل بر روی بینی ای  که  در اثر تصادف قبلی دفرمه شده باشد،

- عمل زیبائی وقتی  که با انحراف بینی شدیدی همراه باشد که شکل ظاهری را هم کاملا کج کرده باشد .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است