جراحی بینی با پوست ضخیم

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ در ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ از جراحی بینی ﻧﻘﺶ ﻣﻬمی دارد و ﺑﺮخی ﺟﺮاﺣﺎن از ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻓﺖ زﻳﺮﭘﻮﺳـتی ﺑـﺮای ﻛـﻢ ﻛـﺮدن ﺿـﺨﺎﻣﺖ پوست ضخیم اﺳﺘﻔﺎده می ﻛﻨﻨﺪ.

در جراحی بینی ،پوست ضخیم به پوستی اطلاق می شود که میزان غدد سباسه و بافت زیر جلدی آن بیشتر از سایر انواع پوست است این غدد ماده ای به نام سبوم را ترشح می کنند که معمولا نمای چرب دارد پوست ضخیم سخت ترین پوست برای جراحی بینی است اما با تکنیک های درست جراحی بینی و متناسب با پوست ها می توان یک عمل جراحی بینی مناسب داشت.

با جراحی بینی محافظه کارانه در این بینی ها با پوست ضخیم و تا حد امکان حفظ ساختار غضروفی بینی و در عوض افزایش دادن ساپورت غضروفی خصوصا در ناحیه نوک بینی می توان با گذشت زمان بعد از جراحی بینی به ظاهری آراسته در بینی جراحی شده رسید.

پوست نازک بینی : پوست های نازک معمولا رنگ پریده دارای کک و مک و عروق زیر آن دیده می شود.

تفاوت جراحی بینی در بیماران با پوست ضخیم و نازک

در جراحی بینی با پوست ضخیم و پوست نازک تفاوت زیادی وجود دارد.

بر خلاف بینی با پوست های نازک، تنها حسن  پوست ضخیم پوشاندن  معایب احتمالی  و بزرگ  در اسکلت زیرین آن میباشد . مشکلات پوست ضخیم آنچنان است که بسیاری از جراحان از جراحی بینی این تیپ از بیماران  تا حد امکان دوری  میکنند . یک دلیل عمده برای چنین  تصمیمی حجم زیاد این نوع پوست است . پوست ضخیم اسکلت زیرین  خود را  ماسکه میکنند و جزییات  کار کرده شده بر روی غضروف در جراحی بینی را  نشان نمیدهد.

مشاوره با پزشک قبل از جراحی بینی و آنالیز چهره و پوست به تصمیم گیری درست در رسیدن به نتیجه بهتر کمک می کند.

پوست ایده آل بینی چیست ؟ پوستی ایده آل در جراحی بینی ،پوستی است که حد وسط بین پوست ضخیم و نازک باشد.

برای مطالعه " عمل بینی با پوست ضخیم " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است