جراحی مجدد بینی و رفع تنگی دریچه بینی

تنگی دریچه بینی شایع ترین و مهم ترین عارضه تنفسی در بینی های عمل شده است. در جراحی پلاستیک بینی، تغییرات دریچه بینی حتی در مقیاس میلی متری، می تواند سلامت بینی را به خطر بیندازد. به طور کلی، در مدخل بینی ۲ دریچه وجود دارد؛ دریچه خارجی (همان سوراخ های بینی هستند که ممکن است در عمل جراحی بینی بیش از حد کوچک شده باشند و موجب ایجاد مشکلات تنفسی شوند) و دریچه داخلی بینی (که در بخش درونی تر سوراخ های بینی قرار گرفته و باریک ترین قسمت بینی است). بنابراین چنانچه جزیی ترین تنگی در دریچه داخلی روی دهد در مقاومت آن نسبت به جریان هوا تغییرات شدیدی ظاهر خواهد شد. برداشتن بیش از اندازه غضروف های بینی در عمل جراحی منجر به تورفتگی های بیش از حد در قسمت پایینی بینی و ایجاد چاله های عمیق در دو سوی نوک بینی می شود. این تورفتگی های ظاهری، در داخل بینی خود را به صورت برآمدگی هایی نشان می دهد که مانع عبور جریان هوا از دریچه داخلی بینی می شود.

برداشته شدن بیش از اندازه غضروف های بینی در انتهای بخش تحتانی، موجب بسته شدن سوراخ های بینی هنگام دم می شود. در این حالت، در دریچه خارجی بینی هم اشکال وجود دارد. اختلال تنفسی ناشی از اختلال دریچه داخلی بینی از شایع ترین عوارض در بینی هایی است که کوچک شده اند. بنابراین امروزه در روش های جراحی پلاستیک بینی از برداشتن بافت در ناحیه دریچه بینی اجتناب می شود. برگرداندن سوراخ های بینی به حالت پیش از عمل، از دشوارترین اقداماتی است که در عمل جراحی مجدد بینی انجام می گیرد و گاه حتی ممکن است امکان پذیر نباشد. پیشگیری، همواره بهتر از درمان است. هیچ گاه نباید از جراح درخواست شود که اندازه بینی را کوچک کند. به طور کلی در عوارض ناشی از برداشتن بیش از حد بافت های بینی، باید این نقصان بافت را به شکلی مناسب جبران کرد. در این حالت جراح می تواند از قسمت های دیگر بینی یا بدن، بافت هایی بگیرد و جایگزین بافت از دست رفته کند. این بافت ها، پیوند نامیده می شوند.

پیوندهایی با ارزش ترند که از خود فرد و در همان زمان برداشته شوند و برای خود او مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان نمونه در فردی که دچار بسته شدن دریچه داخلی بینی شده، می توان با افزودن پیوندهای غضروفی، تا حدی به باز شدن دریچه کمک کرد. در مواردی که تنگی خفیف تا متوسط دریچه داخلی بینی وجود دارد، می توان این پیوندها را از خود بینی گرفت، اما در موارد شدید نیز شاید نیاز به آن باشد که این پیوند، از غضروف دنده فراهم شود. مشکل ناشی از کوچک شدن بیش از اندازه سوراخ های بینی کمی جدی تر است. در مواردی که به علت بیش از حد برداشته شدن پره ها، کمبود شدید پره های بینی وجود داشته باشد، شاید نیاز به آن باشد که قسمتی از گوش به عنوان پیوند مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل در سال های اخیر برش دادن پره های بینی و کوچک کردن سوراخ های بینی کنار گذاشته شده اند.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است