درمان افتادگی بینی

مهم ترین راه حل  افتادگی بینی  ، پیشگیری است. برای پیشگیری از افتادگی بینی ، جراح عمل بینی  باید از روش هایی استفاده کند که کمتر در آن ، از کم کردن بافت استفاده شده باشد و بیشتر باید تقویت و تغییر شکل بافت باشد. ما اکنون در روش های جدید جراحی عمل بینی  ، شکل بافت های بینی را تغییر می دهیم؛ یعنی بافت بینی  را جابه جا می کنیم و یک بافتی را از یک جایی در جایی دیگر کار می گذاریم ، نه اینکه بخواهیم یک بافتی را از بینی خارج کنیم.بنابراین نوع روشی که به کار می رود ، بهترین روش پیشگیری از افتادگی بینی است.

مساله دیگری که در پیشگیری از افتادگی بینی اهمیت دارد ، مراقبت های بعد از عمل بینی  است که برای پیشگیری از افتادگی بینی موثر است. البته نوع جراحی  عمل بینی  مهم تر از مراقبت های بعد از عمل بینی  است؛ مثلا بعضی ها بعد از عمل بینی  دائما چسب روی بینی می زنند و مراقبت می کنند و یا سرشان را بالا نگه می دارند و یا یک سری کارهای سخت برای خودشان درست می کنند که باید گفت اگر جراحی آن بینی توسط جراح ، جراحی کاهشی بوده باشد ، هیچ کدام مانع افتادگی بینی نمی شود.

▪ درمان افتادگی بینی :

درمان بینی ای که پس از عمل جراحی دچار افتادگی  بینی شده خیلی مهم تر از پیشگیری  از علت افتادگی بینی  است و درمان افتادگی بینی بعد از جراحی ، خیلی مشکل تر از درمان بینی ای است که به طور طبیعی دچار افتادگی بینی  شده؛ زیرا بینی ای که افتاده ، در حقیقت ، ساپورت اش کم است و ما باید به آن اضافه کنیم ولی بینی ای که بعد از عمل افتاده ، هم ساپورت اش کم است ، هم ضعیف است و هم جراح با عمل  بینی ، ساپورت آن را ضعیف کرده و ما باید یک مقدار زیادی پیوند به آن اضافه کنیم.

برای مطالعه مقاله "عمل افتادگی بینی " کلیک کنید.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است