درمان تومور پاتولوژی

مشخصات بالینى تومور پاتولوژی :

تومور هاى حفرهٔ بینی، سینوس‌هاى پارانازال و نازوفارنکس در اغلب موارد در هنگام مراجعه به مراحل پیشرفته رسیده‌اند. علایم اولیه تومور پاتولوژی  نظیر گرفتگی  بینی ، ترشح از بینى و احتقان سینوس بینی ، به قدرى در بیماران خوش‌خیم شایع هستند که معمولاً تا زمان پیشرفت تومور پاتولوژی  نادیده گرفته مى‌شوند. خونریزى نیز ممکن است  در علائم تومور پاتولوژی رخ دهد. تهاجم به استخوان و درگیرى اعضاء مجاور نیز یافتهٔ شایعى  از تومور پاتولوژی است.

درمان  تومور پاتولوژی :

براى مشخص شدن وسعت تومور پاتولوژی باید CT اسکن انجام شود، با این حال گاهى از اوقات افتراق دادن تومور پاتولوژی  از مخاط ادماتو در یک سینوس مشکل است. MRI مى‌تواند در این تشخیص تومور پاتولوژی  کمک‌کننده باشد.

درمان عمده  تومور پاتولوژی در کارسینوم نازوفارنکس پرتودرمانى است.   تومور پاتولوژی تمایزنیافته، بهتر از انواع تومور پاتولوژی  تمایز یافته پاسخ مى‌دهند و درمان تومور پاتولوژی  در بیماران جوان‌تر، با موفقیت بیشترى همراه است.

با اینکه در مراحل ابتدائىتومور پاتولوژی  ممکن است از جراحى یا پرتودرمانى در درمان تومور پاتولوژی   استفاده شود، در مراحل پیشرفته  تومور پاتولوژی  بهتر است از درمان ترکیبى استفاده شود. از آنجا که احتمال بروز متاستازهاى گردن در سرطان‌هاى سینوس‌هاى پارانازال پائین است، تشریح گردن یا پرتوتابى به‌صورت پروفیلاکتیک  در درمان تومور پاتولوژی  غیرضرورى است.

برای مطالعه "تومور های بینی و سینوس و درمان تومورها " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است