زمان مناسب عمل لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )

زمان مناسب عمل لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) :

مواردی که عمل برداشتن لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) با صلاح دید پزشک مربوط ممکن است انجام شود عبارت از :

۱-عفونتهای چرکی مکرر لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) .

۲-خروپوف کردن دائمی شبانه به دلیل بزرگی لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ).

۳ - تنفس دهانی هنگام خواب به علت لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) .

۴- عفونت مزمن گوش میانی که به علت بزرگی لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  باشد.

۵- وقفه تنفسی هنگام خواب به دلیل لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) .

۶- اختلال در اکسیژن رسانی به سبب گرفتگی  راه هوایی ناشی از بزرگی لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  که به عوارض ریوی بینجامد.

۷- اختلال در بلع یا گفتار ناشی از لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) .

۸- اختلال در رشد استخوانهای فک و صورت به علت لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) .

۹- سینوزیت مزمن بیش از ۳ تا ۵ باز به علت بزرگی لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  در بچه ها .

عوامل موثر  در عمل لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  :

۱-سرماخوردگی .

۲- داشتن تاریخچه اختلال خونی در بیمار یا بستگان .

۳- اختلال در بلع غذا .

۴- باز بودن دهان در شب ها و تو دماغی حرف زدن .

برای مطالعه "مراقبت های بعد از عمل لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است