زوایای بین بینی و صورت براساس زیباشناسی

زوایای بین بینی و صورت براساس زیباشناسی :

ارتباط بین  بینی و صورت بر اساس زیبایی شناسی  بر پایه چهار زاویه مهم بیان می شود که این چهار زاویه عبارتند :

1-زاویه بین بینی و پیشانی (نازوفرونتال)

2-زاویه بین بینی و صورت (نازوفاسیال)

3-زاویه بین بینی و لب بالا (نازولبیال)

4- زاویه بین بینی و چانه (نازومنتال) .

زاویه بین بینی و صورت (نازوفاسیال) :

در مورد این زاویه می توان گفت که محدوده  زاویه  آن به لحاظ اصول زیبایی شناسی  بینی  و صورت  بین 115 تا 135 درجه می باشد. البته باید توجه داشت که شرایط هر فرد با فرد دیگر متفاوت می باشد.

زاویه بین بینی و لب بالا (نازولبیال) :

  یکی  از مهم ترین  زوایای صورت  به  لحاظ اصول زیبایی شناسی  می باشد و کوچکترین  تغییری  از محدوده  طبیعی آن ممکن است نتیجه جراحی زیبایی بینی  را نامناسب جلوه بدهد. بنابراین جراحان پلاستیک بینی و صورت همواره می بایست تکنیک های نوین جراحی را در ارتباط با مناسب نمودن این زاویه به کار بگیرند. توجه داشته باشید که این زاویه در خانم ها باید بین 95 تا 110 درجه و در آقایان بین 90 تا 95 درجه باشد. به عنوان مثال اگر این زاویه بیش از حد بزرگ باشد بینی بیمار پس از جراحی زیبایی به صورت بینی خیلی بالا آمده (بینی خوکی) تظاهر می یابد و اگر این زاویه کمتر از حد معمول و نرمال باشد حائز فاکتورهای زیبایی شناسی بینی و صورت نخواهد بود.

10

باید به این نکته توجه داشت که در بین زوایای مختلف ارتباطی بینی و صورت، “ زاویه بین بینی و پیشانی (نازوفرونتال) و زاویه بین بینی و لب بالا (نازولبیال)  ” از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مقالات مرتبط

درمان وزوز گوش

 زاویه بین بینی و صفحه صورت (نازوفاسیال) :

این زاویه از تقاطع خط عمومی که به صورت مماس از پایین ترین نقطه وسط پیشانی (گلابلا) تا نوک چانه رسم شده و خطی که نقطه محل تقاطع پیشانی و بینی (نازیون) را به نوک بینی متصل می سازد ایجاد می شود.

نکته بسیار مهم در ارتباط با این زاویه این است که اندازه ایده آل آن به لحاظ اصول زیبایی شناسی بینی و صورت  36 درجه می باشد، اما می تواند در شرایط مختلف بین 30 تا 40 درجه متفاوت باشد.

11

زاویه بین بینی و چانه (نازومنتال) :

خطی که ابتدای محل تقاطع پیشانی و بینی (نازیون) را به نوک بینی وصل می کند، با تقاطع با خطی که نوک بینی را به نوک چانه متصل می سازد، این زاویه را تشکیل می دهد. باید توجه داشت که محدوده طبیعی این زاویه بین 120 تا 132 درجه می باشد و در صورت عدم هماهنگی بین بینی و لب ها و چانه این زاویه به لحاظ زیبایی شناسی بینی وصورت مخدوش می شود.

12

* منبع :  کتاب رازهای راینوپلاستی، جراحی زیبایی بینی

برای مطالعه ” برجستگی و قوس بینی ” کلیک کنید .

نظرات بسته شده است.